• Fotograf: Holger Ellgaard, Wikimedia
  • Bergrummet på Skeppsholmen. Fotograf: SFV

    Bergrummet på Skeppsholmen.

Berggrummet på Skeppsholmen

Under andra världskriget skyddades viktig verksamhet i utsprängda bergrum runt om i Sverige. Ledningen för stridskrafterna behövde också ske från skyddade anläggningar. Många svenskar har haft krigsplacering i bergrum utrustade med allt som behövdes för att leda ett land i krig. Men eftersom krigsplaceringen inom försvaret var hemlig så finns det väldigt lite öppen information om hur det verkligen såg ut i alla dessa bergrum.

Bergrummet på Skeppsholmen

Vad gällde sjöstridskrafterna var riket indelat i olika marinkommandon som leddes av en marinkommandochef. Marinkommandochefen för Norra Östersjön, Finska viken och Södra Bottenhavet hade sin stab under fredstid ovan jord på Skeppsholmen. Men i händelse av krig skulle chefen flytta med sin stab ner i berget, därför sprängdes berget ut i början av 1940-talet. Här gjordes plats för en stor stridsledningscentral och förutom arbetsplatser fanns här även övernattningsrum för befälen och logement/sovsalar för de värnpliktiga, matsal, sjukavdelning, duschrum med mera.

I berget övade man hur sjöstridskrafterna skulle utnyttjas mot en fingerad fiende. Här ingick plotting (uppgörande av lägeskarta), samband (telekommunikation) och andra övningar in på 1960-talet.

Hemlig verksamhet i bergrummet in på 70-talet

Men det var inte bara marinkommandochefen med sin stab som hade en plats i berget. Även örlogsvarvschefen hade ett iordningställt stabsutrymme att användas vid eventuellt krisläge. Dessutom användes stora delar av bergrummen som förråd för minor och torpeder.

Så sent som på 1960 och 70-talen fanns det en hamnofficersgrupp som samarbetade med Stockholms civila hamn, ledningen för ett sjöbevakningskompani och ledningen för en minröjningsflottilj baserad i berget.

En del av krigsplaceringsarbetet ansågs så hemligt att det behövdes skyddas extra. Efter kriget sköttes all flottans personalhantering centralt från Skeppsholmen, därför fanns de stora slamrande hålkortsmaskinerna i berget. Även delar av kustflottans arkiv och hemliga sjökort förvarades i berget fram till 1970-talet.

Ett stilla takdropp är allt som hörs i många år

Ledningsfunktionen för marinkommandochefen flyttade 1969 till Musköberget. Då övergick bergrummen till mobiliseringsförråd för vapen´och annat, vilket de var till mitten av 1980-talet. Under 1990-talet revs hela inredningen ut och fjärrvärmeledningar drogs genom tunnlarna till övriga byggnader på Skeppsholmen. Men Försvarmakten har haft kvar ett fikarum, förråd och toalett för personalen som sköter salutbatteriet.

Bergrummet väcks till liv med utställning

I oktober 2009 startade en ombyggnad för att iordningställa bergrummet till en utställningshall. Det blev totalt 2 000 kvm utställningsyta. Första utställningen var delar ur den kinesiska terakottaarmén som Östasiatiska museet visade.

 2017 flyttade Tidö collection in i bergrummet och visar sin stora samling av leksaer och serier.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Svensksundsvägen 5

11149 Stockholm
59.32658, 18.08099

Fakta