• Fotograf: Holger Ellgaard, Wikimedia
  • Bergrummet på Skeppsholmen. Fotograf: SFV

    Bergrummet på Skeppsholmen.

Berggrummet på Skeppsholmen

Under andra världskriget skyddades viktig verksamhet i utsprängda bergrum runt om i Sverige. Ledningen för stridskrafterna behövde också ske från skyddade anläggningar. Många svenskar har haft krigsplacering i bergrum utrustade med allt som behövdes för att leda ett land i krig. På Skeppsholmen fanns en ledningscentral för marinkommandochefen.

Ledningscentral för marinkommandochefen

Bergrummet på Skeppsholmen sprängdes ut i början av 1940-talet. Andra världskriget pågick och innebar ett hot för Sverige. Här på Skeppsholmens örlogsbas hade Marinkommandochefen för Södra Bottenhavet, Finska viken och Norra Östersjön sin stab. Den skulle flytta hit ned om Sverige drogs med i kriget, örlogsvarvschefens stab likaledes, men det behövde aldrig genomföras.

Bergrummet sträcker sig in under Moderna Museet. Förutom stridsledningscentral innehöll det exempelvis övernattningsrum för befäl, sovsalar för värnpliktiga, matsal, sjukvårdsavdelning och duschrum. Stora delar användes som förråd för minor och torpeder.

I berget övade man hur sjöstridskrafterna skulle utnyttjas mot en fingerad fiende. Här ingick plotting (uppgörande av lägeskarta), samband (telekommunikation) och andra övningar in på 1960-talet.

Hemlig verksamhet i bergrummet in på 70-talet

Men det var inte bara marinkommandochefen med sin stab som hade en plats i berget. Även örlogsvarvschefen hade ett iordningställt stabsutrymme att användas vid eventuellt krisläge. Dessutom användes stora delar av bergrummen som förråd för minor och torpeder.

Så sent som på 1960 och 70-talen fanns det en hamnofficersgrupp som samarbetade med Stockholms civila hamn, ledningen för ett sjöbevakningskompani och ledningen för en minröjningsflottilj baserad i berget.

En del av krigsplaceringsarbetet ansågs så hemligt att det behövdes skyddas extra. Efter kriget sköttes all flottans personalhantering centralt från Skeppsholmen, därför fanns de stora slamrande hålkortsmaskinerna i berget. Även delar av kustflottans arkiv och hemliga sjökort förvarades i berget fram till 1970-talet. Eftersom krigsplaceringen inom försvaret var hemlig så finns det väldigt lite öppen information om hur det verkligen såg ut i alla dessa bergrum.

Bergrummet blir mobiliseringsförråd

Ledningsfunktionen för marinkommandochefen flyttade 1969 till Musköberget. Då övergick bergrummen till mobiliseringsförråd för vapen och annat, vilket de var till mitten av 1980-talet. Under 1990-talet revs hela inredningen ut och fjärrvärmeledningar drogs genom tunnlarna till övriga byggnader på Skeppsholmen. Men Försvarmakten har hela tiden haft kvar ett fikarum, förråd och toalett för personalen som sköter salutbatteriet, kanonerna utanför Högvaktsbyggnaden.

Bergrummet väcks till liv med utställning

I oktober 2009 startade en ombyggnad för att iordningställa bergrummet till en utställningshall. Det blev totalt 2 000 kvm utställningsyta. Första utställningen var delar ur den kinesiska terakottaarmén som Östasiatiska museet visade.

 2017 flyttade Tidö collection in i bergrummet och visar sin stora samling av leksaer och serier.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Svensksundsvägen 5

11149 Stockholm
59.32658, 18.08099

Fakta