• Arresten Fotograf: SFV

    Arresten

Arresten på Skeppsholmen

Inom det militära behövs alla möjliga lokaler och servicefunktioner. Till och med ett häkte.

Arresten på Skeppsholmen

Arresten uppfördes 1865 och rymde 12 celler. Byggnaden fungerade också som en del av muren mellan örlogsvarvet och övriga Skeppsholmen.

Arresten på Skeppsholmen.Arresten på Skeppsholmen.1894 fick byggnaden sitt nuvarande utseende då den byggdes om till militärhäkte. Ritningarna var utförda av Victor Ringheim, byggmästare vid Kungliga Flottans station i Stockholm. Ombyggnaden innebar att huset förlängdes och byggdes på med en våning. Häktet innehöll nu 31 celler, liksom en bostadslägenhet om tre rum för tillsyningsmannen.

Fönstren på byggnaden är utrustade med vinklade stålskärmar. De tjänade som skydd mot förlupna kulor som kom från skjutbanan utanför Arresten.

1969 lämnade Flottan Skeppsholmen och med dem försvann byggnadens funktion som arrest.

Moderna Museet har använt lokalen sedan dess.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Svensksundsvägen 6

11149 Stockholm
59.32604, 18.08370

Fakta

Byggår:
1865
Arkitekt:
Victor Ringheim