• Amiralitetshuset Fotograf: Mats Montner
  • Amiraliteshuset natt Fotograf: Mats Montner
  • Amiralitetshuset Fotograf: Mats Montner

Amiralitetshuset på Skeppsholmen i Stockholm

Genom sitt läge invid Stockholms centrala vattenrum och sin romantiska gestaltning utgör Amiralitetshuset dels en symbolbyggnad för stormaktstiden och flottan dels ett viktigt landmärke i huvudstadens historiska stadsbild. Det är också örlogsstationens äldsta bevarade byggnad.

Sjöstridskrafters högsta ledning

Amiralitetshuset började byggas 1647 och togs i bruk 1650. Arkitekt var sannolikt holländaren Louis Gillis och huset uppfyllde drottning Kristinas önskan om en representativ vy från slottet. Huset fick höga sirliga gavlar, dekorerade fasader och en portal av sandsten.

Ursprungligen inrymde huset amiralitetets kontor, krigsrättssal, rådssal och segelförråd.

Från spannmålsmagasin till kasern

Flottan flyttade 1680 till Karlskrona och från slutet av 1600-talet användes Amiralitetshuset som slottsarkiv då man efter den stora slottsbranden 1697 förde hit rikets alla arkivhandlingar. 1704–1705 gjordes en renovering efter Nicodemus Tessin den yngres ritningar. Resultatet blev ett magasin med fönsterluckor av järn och fasader utan dekorationer.

Arkivet flyttade ut under 1750-talet och i stället byggdes huset om till spannmålsmagasin. I samband med det förändrades exteriören drastiskt. Från 1794 användes byggnaden som kasern.

Fasad i nederländsk stil

På 1820-talet var det åter aktuellt att genomföra en ombyggnad och flera förslag upprättades av flottstationens arkitekt Fredrik Blom. Först 1843 godkändes hans förslag och ombyggnaden startade. Viceamiralen, som var inspirerad av myten att kasernen en gång varit Johan III:s lusthus beställde på eget initiativ ett nytt förslag till fasadgestaltning i nederländsk stil. Detta förslag godkändes och till idag bevaras denna romantiska exteriör med fyra hörntorn. Planlösningen karaktäriseras av mindre rum för kontor, kök och bespisning på bottenvåningen samt bostäder om 1 rum och kök för underofficerare på andra våningsplanet och stora rum för förläggning i de två övre våningarna. På 1940-talet indelades förläggningsrummen i mindre rum, vilka bevarats i dagens planlösning. Under denna tid när hela huset användes som kasern, kallades det "Kasern I",

År 1952 byggdes huset om med Rudolf Cronstedt som arkitekt för att tjäna som kansli för Ostkustens marindistriktsstab fram till 1982 och blev således åter amiralitetshus.

1997 renoverades byggnaden interiört under ledning av White arkitekter och rymmer idag kontor åt Nationalmuseum.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Amiralitetsbacken 1

11149 Stockholm
59.32571, 18.08126

Fakta

Byggår:
1647-50, ombyggnad 1844-46, 1952
Arkitekt:
Louis Gillis, Fredrik Blom, Rudolf Cronstedt