• Kammarrättens hus på Riddarholmen där Högsta förvaltningsdomstolen sitter idag. Fotograf: Åke Eson Lindman

  Kammarrättens hus på Riddarholmen där Högsta förvaltningsdomstolen sitter idag.

 • Arbetsrum i Kammarrättens hus. Foto Åke Eson Lindman.

  Arbetsrum i Kammarrättens hus. Foto Åke Eson Lindman.

 • Biblioteket i Kammarrättens hus. Foto: Åke Eson Lindman.

  Biblioteket i Kammarrättens hus. Foto: Åke Eson Lindman.

 • Sessionssalen i Kammarrättens hus. Foto: Åke Eson Lindman.

  Sessionssalen i Kammarrättens hus. Foto: Åke Eson Lindman.

 • Trapphus i Kammarrättens hus. Foto: Åke Eson Lindman.

  Trapphus i Kammarrättens hus. Foto: Åke Eson Lindman.

Kammarrättens hus

Kammarrättens hus räknas som Sveriges första renodlade kontorsbyggnad och stod klart 1805.

Kruuska huset

Riksrådet Karl Philipsson Bonde (1581 – 1652) fick en tomt nära Riddarholmskyrkan i gåva från drottning Kristinas förmyndarregering som han själv tillhörde. Där lät han uppföra sitt palats på 1630-talet granne med Sparres palats med kortsidan mot Riddarfjärden. Huset är i efterhand mera känt som Kruusiska huset efter hans änka Elsa Kruus.

Ett hus för Kammarrätten

Kammarrättens hus på Riddarholmen. Foto Åke Eson Lindman.Kammarrätten kom till 1695 när Karl XI var kung och flyttade 1756 in i Kruusiska huset som då tillhörde kronan, svenska staten. Efter branden på Riddarholmen 1802 raserades Kruusiska huset och på samma plats utformade Fredrik Blom och Karl Fredrik Bouck Stockholms första renodlade kontorsbyggnad som stod klar 1805. Huset fick brandsäkra arkivvalv och kontorsrum längs en korridor och räknas som ett arkitektoniskt pionjärarbete.

Omsorgsfull renovering av Kammarrättens hus

Statens fastighetsverk renoverade huset mellan 2009-2011. Det var den första renoveringen på fyrtio år och projektet har varit en kunskapsresa i husens historia ända till adelsfamiljernas storhetstid på Riddarholmen under 1640-talet.

Husen har aldrig förr fått en så grundlig färgundersökning som vid denna renovering. Här har projektgruppen hittat de ursprungliga färgerna såväl exteriört som interiört.

Korridor med kontor i Kammarrättens hus.

Genom en tillbyggnad som innehåller en ny hiss och trappor har husen sammanlänkats på ett bättre sätt och kan användas som ett gemensamt hus med ökad tillgänglighet. Kammarrättens hus har fått behålla sitt namn trots att Kammarrätten har flyttat till Gamla riksdagshuset för att ge plats åt Högsta förvaltningsdomstolen.

De tidigare dolda kryssvalven och ursprungliga taken i korridorer och trapphus har befriats från senare tiders installationer. Kontorsrummen i Kammarrättens hus har återfått sin ursprungliga djärva färgsättning. Tre tidigare förhandlingssalar har omvandlats till ett ljust bibliotek med synliga vitputsade valv. Samtidigt har husen nu en modern standard som passar verksamheten.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Birger jarls torg 13

11128
59.32470, 18.06352

Fakta

Byggår:
1805
Arkitekt:
Fredrik Blom och Karl Fredrik Bouck
Hyresgäst:

Kammarrättens hus - ett kontorshus i statsmaktens tjänst

I skriften nedan kan du läsa den omfattande historien om Kammarrättens hus.

Kammarrättens hus - ett kontorshus i statsmkatens tjänst (PDF-dokument, 7,2 MB)