• Klostergångar i Gamla riksdagshusets källare. Fotograf: Alexandru Babos

    Klostergångar i Gamla riksdagshusets källare.

  • Gamla riksdagshuset på Riddarholmen. Fotograf: Alexandru Babos

    Gamla riksdagshuset på Riddarholmen.

Gamla riksdagshuset på Riddarholmen

Det gamla Riksdagshuset på Riddarholmen i Stockholm har en lång historia. Den börjar på 1200-talet med källarvalv från tiden då franciskanerklostret fanns på platsen.

Efter reformationen hade huset många olika funktioner. Bland annat var det helgeandshus, barnhus och tukthus. Här anlades också ett myntverk och Stockholms första fängelse.

År 1666 förvandlades huset, genom omfattande om- och påbyggnad, till privatpalats för guvernören Bengt Horn. Därefter var huset i privat ägo fram till 1794 då Riksgäldskontoret övertog fastigheten.

Gemensam lokal för präster, borgare och bönder

Gamla riksdagshuset på Riddarholmen.

På 1820-talet väcktes frågan om en gemensam lokal för riksdagens tre ofrälse stånd (präster, borgare och bönder), adeln hade sedan tidigare ett eget hus. Valet föll på Riksgäldskontorets hus och 1834 kunde de tre stånden flytta in i sina första gemensamma lokaler. 1865 avskaffades ståndsriksdagen och tvåkammarriksdagen infördes. Ombyggnadsarbetet för den nya riksdagen innebar bland annat att ytterligare en våning byggdes för att huset skulle kunna rymma två kammare. Arkitekt var Johan Fredrik Åbom. Riksdagen köpte också det intilliggande Hebbeska huset som slogs samman med riksdagshuset.

Hebbeska huset

Hebbeska huset har fått sitt namn efter direktören i Ostindiska kompaniet, Simon Bernhard Hebbe, som övertog fastigheten på 1760-talet. Huset byggdes dock för riksrådet Johan Sparre omkring 1630. Även detta hus vilar på äldre grund och gömmer medeltida murverk i sin källare. Läs mer om Hebbeska huset.

Riksdagen flyttar till Helgeandsholmen

1905, redan efter 40 år, flyttade dock riksdagen till det nybyggda Riksdagshuset på Helgeandsholmen, där riksdagen även idag har sitt säte, eftersom Riksdagshuset på Riddarholmen ansågs trångt och ohälsosamt.

Det gamla Riksdagshuset lämnades till staten och efter en om- och tillbyggnad som var klar 1911 flyttade flera ämbetsverk, bl a Domänstyrelsen och Kommerskollegium, in i huset.

Under 2014 renoverades fasaderna på Gamla riksdagshuset på Riddarholmen i Stockholm. Fasaderna fick då ny färgsättning, de har nu tre kulörer i stället för tidigare fem. På så vis särskiljs de tre olika byggnaderna som ingår i fastigheten.

Även fönstren renoverades och karmarna fick ny kulör. Innerrutorna byttes mot energiglas för att minska energianvändningen. Dessutom minskar kallraset och glasen stänger ute mer ljud och därmed förbättras arbetsmiljön för dem som jobbar i Gamla riksdagshuset.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Birger jarls torg 5

11128 Stockholm
59.32443, 18.06478

Fakta

Byggår:
1865
Arkitekt:
Johan Fredrik Åbom
Hyresgäster:

Renovering av fasader och fönster

Under 2014 renoverades Gamla riksadagshusets fasader och fönster. Här kan du läsa mer om renoveringen.