• Kvarteret Västertorn på Riddarholmen med Gamla auktionsverket, Birger jarls torn och Överkommissariens hus. Fotograf: Nina Broberg

    Kvarteret Västertorn på Riddarholmen med Gamla auktionsverket, Birger jarls torn och Överkommissariens hus.

  • Auktionssalen i Gamla auktionsverket. Fotograf: Nina Broberg

    Auktionssalen i Gamla auktionsverket.

  • De olika husen i kvarteret är synliga i fasaden mot Riddarholmshamnen. Fotograf: Nina Broberg

    De olika husen i kvarteret är synliga i fasaden mot Riddarholmshamnen.

Gamla auktionsverket i kvarteret Västertorn

På Riddarholmen i Stockholm
finns ett hus som kallas Gamla auktionsverket.

Huset har en lång historia som börjar på 1600-talet.
Det har funnits privatbostäder, pantkontor, auktionsverk och kontor här.

Huset har byggts om flera gånger och byggts till.
På 1950-talet gjordes en stor ombyggnad
för att göra byggnaden enhetlig och lättare att röra sig i.
2012-2014 har Statens fastighetsverk också renoverat.
Nu finns här moderna kontor för Svea hovrätt och Justitiekanslern.

Mellan 1774 och 1890 låg
Kungliga Generalassistanskontoret här
och senare Stockholms stads allmänna pantlåneinrättning.

Hit kunde fattiga stockholmare komma
och lämna saker i pant i utbyte mot lite pengar.
Det fanns många fattiga i staden
och kön kunde ringla ut på torget utanför.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Norra Riddarholmshamnen 5-7

11128 Stockholm
59.32555, 18.06166

Fakta

Byggår:
1700-talet
Arkitekt:
Byggherre: Berg Olof Ström
Hyresgäster: