• Fotograf: Nina Broberg

    Riddarholmen i Stockholm.

Vision Riddarholmen

SFV vill utveckla Riddarholmen till en mer öppen, tillgänglig och aktiv plats i Stockholm. I planerna ligger bland annat evenemangsytor, kafé och pendelbåttrafik.

Vision för Riddarholmen

Riddarholmens historia och dess strategiska läge mitt i staden gör ön ständigt intressant i förhållande till Stockholms utveckling. Stort intresse finns hos allmänhet, politiker, hyresgäster och besökare.

Statens fastighetsverk står inför stora ombyggnads- och investeringsåtgärder. Gamla riksarkivet, Sparreska palatset och Kammarrättens hus och kvarteret Västertorn har renoverats och restuarerats. SFV håller på att upprusta marken på Riddarholmen efter det att Citybanan byggdes. Nu pågår även Trafikverkets projekt Getingmidjan, som löper längs med Riddarholmen.

Vision och målsättningar

Visionen tar sikte på att Riddarholmen sk upplevas enligt nedanstående påståenden:

  • Riddarholmen är, för sin kulturhistoria och miljö, ett känt och attraktivt besöksmål.
  • Den historiska utvecklingen från medeltid till 2000-tal kan avläsas i verksamheter, miljö och byggnader.
  • Ämbetsmannatraditionen lever vidare men det finns också verksamhet som är mer öppna för besökare. Hyresgästerna får bra service och kan utvecklas.
  • De olika karaktärerna på stadsrummen kring torget, kajen och bergshöjden har stärkts.
  • Den yttre miljön är välkomnande och tillgänglig samt tillåter olika publika aktiviteter. Nya verksamheter som bidrar till upplevelsen har etablerats.
  • Riddarholmen är som helhet långsiktigt ekonomiskt bärkraftig.

Bakgrund

Riddarholmen, som först kallades Kidskär, låg ursprungligen i utkanten av Stockholm. Under medeltiden uppfördes ett kloster på ön som därefter fick namnet Gråmunkeholmen. Under stormaktstidens exploatering och den efterföljande lokaliseringen av statlig verksamhet blev holmen, nu Riddarholmen, en central del i det framväxande Stockholm. Bland annat en livlig hamnverksamhet gjorde att holmen länge behöll sin centrala position. Senare tiders nya trafikleder har gjort Riddarholmen till en avskuren del mitt i storstaden. SFVs vision är nu att återskapa holmen som en attraktiv och central plats i staden.

Läs mer

Förvaltningsprogram för Riddarholmen (PDF-dokument, 15,2 MB)

Handlingsprogram för Riddarholmen (PDF-dokument, 6,5 MB)

Riddarholmens historia