• Statens fastighetsverk förvaltar tio kvarter i Södra Klara. Fotograf: Nina Broberg

    Statens fastighetsverk förvaltar tio kvarter i Södra Klara.

Tjenstemannabanken

1908 uppfördes Tjenstemannabanken på Drottninggatan 15 i Stockholm. Arkitekt var Ernst Stenhammar

Tjenstemannabanken med sin mörkröda tegelfasad och rundbågiga fönster.

Byggnaden uppfördes 1908 av byggmästaren C J Persson för AB Tjenstemannabanken efter ritningar av arkitekten Ernst Stenhammar. Ernst Stenhammar var nog en av de arkitekter som bidrog mest till att introducera nya konstruktionsmetoder i svensk arkitektur kring sekelskiftet 1900.

Att Tjenstemannabanken valde att låta Ernst Stenhammar rita deras kontor på Drottninggatan 15 var sannolikt på grund av hans modernitet – Tjenstemanna banken tillhörde en ny sorts bank som, till skillnad från de traditionella affärsbankerna, var grundad av och för en intresseorganisation. Just den här var tjänstemännens. Och det skulle märkas att den var något annat än en vanlig bank i ännu ett svällande palats. Banken stod klar 1908. Med stramt, kubiskt och nästan slutet formspråk förebådade Stenhammar där den nationalromantik som skulle komma att dominera svensk arkitektur under 1910-talet.

Lodjuret är en symbol för kvarteret Loen

Tjenstemannabanken var en av de första byggnaderna i StockholmLodjuret är kvarterets symbol. med fasad av hårdbränt Helsingborgstegel. Brandgaveln mot söder, som blottlades när Jakobsgatan breddades, kläddes med Helsingborgstegel och fick nya fönsteröppningar i samband med en om- och nybyggnad 1979. Bottenvåningens fasad är av rosa granit från Vätö. Fasaden smyckades med symboler för Riksgäldskontoret, som numera finns på annan adress. Ingången från Drottninggatan kröns av ett skulpterat lodjurshuvud, som är symbol för kvarteret.

Dansmuseet flyttar inDansmuseets restaurang finns numer i Tjenstemannabanken på Drottninggatan.

SFV har renoverat och anpassat lokalerna för Dansmuseet. I källaren finns utställningslokaler och i entréplan ligger museets restaurang Bistro Rolf de Maré. De övre våningsplanen disponeras av SFV och Regeringskansliet.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Drottninggatan 15

11151 Stockholm
59.32965, 18.06536

Fakta

Byggår:
1908
Arkitekt:
Ernst Stenhammar
Hyresgäst: