• Statens fastighetsverk förvaltar tio kvarter i Södra Klara. Fotograf: Nina Broberg

    Statens fastighetsverk förvaltar tio kvarter i Södra Klara.

Drottninggatan 10

På 1600-talet uppförde Remsnidaren Gudmund Dyk sin bostad på Drottninggatan 10.

Sadelmakarverkstad och bostad

Remsnidaren Gudmund Dyk uppförde byggnaden på Drottninggatan 10 mellan 1646 och 1652. Här hade han sin sadelmakarverkstad och bostad, men hyrde också ut delar av huset till andra hushåll. Senare under 1600- och 1700-talen ägdes huset av de adliga familjerna Bååt, Grundelstierna, Benzelstierna och Insenstierna. Huset byggdes på med en våning 1872 och med ytterligare en våning 1916, då den nuvarande fasaddekoren tillkom.

Rivningshot

Byggnaden var länge rivningshotad eftersom Jakobsgatan skulle breddas. Huset bevarades dock genom att gatans trottoar placerades i en arkad genom den gamla byggnaden på 1980-talet. Rester av takmålningar från 1600-talet har påträffats i huset. Byggnaden förvärvades av staten 1979 och byggdes om för i första hand Regeringskansliet. Den är skyddsklassad som kulturhistoriskt värdefull.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Drottninggatan 10

11151 Stockholm
59.32957, 18.06569

Fakta

Byggår:
1652
Arkitekt:
Byggherre: remsnidare Gudmund Dyk