• Kvarteret Björnen innan ombyggnaden Fotograf: Peter Steen

    Kvarteret Björnen innan ombyggnaden

  • Kvarteret Björnen med ny påbygnad mot Drottninggatan Fotograf: Melker Dahlstrand

    Kvarteret Björnen med ny påbygnad mot Drottninggatan

  • Statens fastighetsverk förvaltar tio kvarter i Södra Klara. Fotograf: Nina Broberg

    Statens fastighetsverk förvaltar tio kvarter i Södra Klara.

Björnen

Kvarteret Björnen skapades ursprungligen vid den stora stadsplaneringen på Norrmalm under 1630-talet till 50-talet. Här fanns ett stenhus och några enklare trähus. Flera av byggnaderna förstördes i den stora branden som härjade området 1751.

Efter branden fick arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz i uppdrag att bygga om det brandskadade huset och uppförde då det Adelcrantzska huset, som finns kvar på tomten.Den övriga bebyggelsen i kvarteret Björnen revs 1977.

På platsen uppfördes ett modernt kontorshus, vilket stod klart 1981. Det ritades av AOS arkitektkontor. Byggnaden kom till sent i cityomvandlingsprocessen när pendeln hade börjat svänga mot ett större hänsynstagande till stenstadens kvaliteter. Fasaderna var ett kollage med puts, tegel och rostfri plåt som reflekterade himlen.

Kvarteret genomgår en ombyggnad och nu har delar av 1980-talsbyggnaden rivits och sedan byggts på med fler våningar. En gårdsflygel har också rivits och därmed blir Adelcrantzska huset mer synligt. Adelcrantzska huset har fått en huvudroll i kvarteret och är nu en fixpunkt att orientera sig kring.

Huvudentrén är nu flyttad till Herkulesgatan och längs Drottninggatan finns nu en större sammanhållen butikslokal. Från huvudentrén når man nu lätt det centrala trapphuset som kortar avstånden inne i kontorsbyggnaden. Huvudentrén ligger där huset är som smalast och från foajén ser man Adelcrantzska huset.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Drottningatan 19-21

11152 Stockholm
59.32934, 18.065213

Fakta

Byggår:
1981
Arkitekt:
AOS arkitekter
Hyresgäst: