• Entrén till Posthuset från Vasagatan med det pampiga tornet. Till höger: Boberghallen där postdiskarna tidigare fanns. Fotograf: Åke Eson Lindman

    Entrén till Posthuset från Vasagatan med det pampiga tornet. Till höger: Boberghallen där postdiskarna tidigare fanns.

  • Brevduvor i fasaden på Centralposthuset. Fotograf: Åke Eson Lindman

    Brevduvor i fasaden på Centralposthuset.

Centralposthuset

Centralposthuset på Vasagatan i Stockholm invigdes med kunglig pompa och ståt 27 oktober 1903 och är ett av svensk arkitekturs mästerverk.

Bakom den fantasifulla fasaden med all dess finurliga utsmyckningar stod arkitekten Ferdinand Boberg. Han hade vunnit uppdraget i konkurrens med fyra andra arkitekter. Bobergs förslags ansågs vara det mest personliga.

Centralpolsthuset - små och stora detaljer

Boberg ville framhäva Posthusets betydelse och gjorde en pampig huvudvestibul med ett torn som lyfte fram byggnaden ur omgivningen. Han var mycket noga med vilka material som användes vid bygget. Socklarna är i rödaktig granit från Vätö i Roslagen, naturstenspartierna i gatufasaderna är av sandsten från Övedskloster. Det brunröda teglet togs särskilt fram av Höganäs Stenkolsaktiebolag. Taket täcktes med skiffer. Entrén vid Vasagatan är rikt skulpterad, längs fasaden löper girlander av tallkvist och smådjur tittar fram här och var. Posthorn och de tre kronorna är återkommande motiv. Centralposthuset kallas ofta för ett exempel på Art Noveau eller jugend, men Boberg själv ville inte kallas för jugendarkitekt.

Posten flyttade in i ett modernt hus med elektricitet överallt, vattenklosetter, fem varuhissar och ”amerikanska postfack” i vestibulen.

Under 1900-talet har huset byggts om flera gånger. På 1950-talet fick posthallen marmorgolv, nya diskar och ny belysning. På 1980-talet tillkom hörsalen ”Aulan”. Åren 1987-1992 gjordes en övergripande ombyggnad när tre av de fyra gårdarna överglasades. SFV övertog byggnaden från Postens pensionsstiftelse 2004 och byggde om lokalerna för Regeringskansliet. Idag är Centralposthuset en vacker och fungerande arbetsplats för 1000 personer samtidigt som byggnadens unika karaktär har bevarats.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Mäster Samuelsgatan 70

111 21 Stockholm
59.33212, 18.05909 15

Fakta

Byggår:
1903
Arkitekt:
Ferdinand Boberg
Hyresgäst: