• Klockhuset med polhemsuret från 1770 är symbolen för Tumba bruk. Fotograf: Åke E:son Lindman

    Klockhuset med polhemsuret från 1770 är symbolen för Tumba bruk.

Tumba bruk

Riksbankens pappersbruk sedan 1750.

Tumba bruk är ett av flera pappersbruk i Sverige. Som Riksbankens pappersbruk har det en unik historia. 1750 startade Riksbanken tillverkningen av pappersframställning vid Tumba bruk och produktionen pågår än i dag. Här har en pappersindustri utvecklats med det främsta syftet att klara de krav som sedelpapperstillverkning ställer. Detta visas inte bara i de färdiga produkterna utan även i den miljö där de skapats. Tryckeriet har funnits i Tumba sedan augusti 1970.

Sveriges Riksbank har sålt produktionen (papperstillverkning och tryckeri) till Crane AB. Övriga byggnader i bruksområdet gavs 2002 i gåva till Statens fastighetsverk som därmed tog över förvaltningen av dessa fastigheter från Riksbanken.

Byggnaderna anpassas till verksamheten

Kölnan från 1763 byggdes för beredning av malt för brukspersonalens behov, och är idag en del av museet.Den långa industriella verksamheten avspeglas i om- och tillbyggnader och nybyggnader för både verksamhet och boende. Till exempel kan nämnas ett lumpskäreri som efter ombyggnad till skola anpassades till butiker och slutligen huvudkontor för Tumba bruk.

1899 beslöt bankofullmäktige att riva de byggnader som inte behövdes. De anläggningar som krävdes skulle däremot underhållas bättre. Detta beslut ledde till att ett antal byggnader revs.

Insmugglade hantverkshemligheter

Tumba bruk är även ett bevis på vad utländsk arbetskraft betytt för landets ekonomiska och kulturella utveckling. Vid produktionens inledningsskede hämtades arbetskraft från Holland som var framgångsrika inom papperstillverkning. Då holländarna inte ville sprida sin kunskap och arbetskraft inom området fick dessa smugglas till Sverige.

Brandskydd viktigt för sedeltillverkningen

Brandskyddet vid Riksbankens sedelpappersbruk i Tumba har ända sedan bruket grundades haft en framträdande roll. För brukets brandförvar uppfördes Spruthuset 1926. Här fanns uppställningsplats för brukets brandbil och förvaringsplats för brandsprutor och annan släckmateriel. Senare kom huset att användas som brandstation av Botkyrka-Grödinge bandförsvar fram till att verksamheten flyttade 1958. De senaste 50 åren har byggnaden använts som förråd.

Spruthust har renoverats och återställts till ursprungligt skick och är numera en självklar del i visningsverksamheten om livet på pappersbruket.

Upplev kulturmiljön i Tumba brukSpruthuset, den gamla brandstationen, är renoverad och används för utställningar.

Området visar en unik kulturmiljö som berättar historien om Tumba bruk under nästan 250 år. Från 1700-talet finns bostadsbyggnader och odlingsterrasser, en allé samt den stensatta kanalen som Tumbaån flyter i. Den yttre miljön har en parkliknande karaktär.

Fyra av husen har restaurerats till ett modernt museum med utställningar om livet på bruket, tillverkning av handgjort papper och våra sedlars historia. Här finns också café, butik och tillfälliga utställningar.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Tumbavägen 5

14743 Tumba
59.20184, 17.82463

Fakta

Byggår:
Cirka 1750
Hyresgäster: