• Fotograf: Jacob Hidemark

    Köket i Tessinska palatset renoverades 2013.

  • Köket i Tessinska palatset före renovering.

  • Tessinska palatset på Slottsbacken i Stockholm

Köksinspiration från Tessinska palatset

I det nyrenoverade köket i Tessinska palatset möter 60-talets köksinredning, moderna maskiner och arbetsbänkar. Skåpstommar och takarmaturer är exempel på inredning som har bevarats. Den gröna linoljefärgen är återskapad efter ett äldre färgfragment som hittades under renoveringen.

Köket som byggdes här på 1960-talet var platsbyggt och utfört enligt den tidens ideal. Taket var sänkt, foderprofiler runt dörrar och fönster var borttagna. Allt för att skapa ett ljust, lättstädat och funktionellt kök. Det var ett fint kök men med tiden har behoven förändrats och det var inte längre lika lätt att arbeta i.

I Tessinska palatsets nya kök finns också avtryck från äldre kök och tiden runt nittonhundra, då dessa var rum med löst inställda och praktiska möbler. I det renoverade köket är nya bänkar och maskiner löst inställda längs väggarna och kan bytas ut när de är uttjänta eller behoven förändras. Skåpen har fått nya luckor men stommarna är delvis bevarade från 60-talets kök liksom takarmaturerna.

Dolda taklister och gröna färgfragment

I samband med renoveringen återskapades rumshöjden och sextiotalets undertak togs bort. I ett av rummen dolde undertaket en vacker taklist som nu är restaurerad. Enligt äldre inventarier har rummen varit målade i en grön kulör. Under arbetet kom färgfragment av tre gröna kulörer fram. En av kulörer finns nu på väggarna, återskapad med linoljefärg.

Ansvarig arkitekt för köksrenoveringen är Jacob Hidemark, Hidemark & Stintzing Arkitekter AB.

Kort om Tessinska palatset

Mitt emot slottet, på Slottsbacken, i Stockholm ligger Tessinska palatset.På 1690-talet lät en av Sveriges genom tiderna mest namnkunniga arkitekter, Nicodemus Tessin d.y. uppföra ett barockpalats på en relativt liten tomt mitt i Stockholm. Genom att använda kulissarkitektur och perspektiv lyckades han få palatset att framstå både som symmetriskt och som mycket större än vad det egentligen är. Palatset byggdes som bostad för Tessin och hans familj, idag är det landshövdingens residens.

Tessinska palatset är ett monument över stormaktstidens sista fas i Sverige. Den expanderande ekonomin och framtidstron gjorde att många storskaliga projekt drogs igång. Tessin var arkitekt till många av dessa vilket i sin tur kunde finansiera hans eget palats. Läs mer om Tessinska palatset