Stockholms observatorium i Saltsjöbaden

I Stockholms observatorium i Saltsjöbaden utbildar Kunskapsskolan ungdomar (åk 4-9) inom naturvetenskap med inriktning på astronomi. Observatoriet som stod tomt några år efter att astronomerna lämnat Saltsjöbaden år 2001, rymmer nu en modern skola i historisk forskningsmiljö och teleskopen används på nytt.

Monumental gestaltning - unikt i Norden

Kupolen med spegelteleskopet. När observationer pågår är ljuset i kupolen släckt.Kupolen med spegelteleskopet. När observationer pågår är ljuset i kupolen släckt.Stockholms observatorium i Saltsjöbaden uppfördes 1929-1937 för Kungliga Vetenskapsakademien. Den astronomiska vetenskapen ställde höga krav och anläggningen utformades med dåtidens främsta observationer som förebild. Det stora antalet stora optiska teleskop som är samlat här gör Observatoriet unikt i Norden. Även i övriga världen är det ovanligt med ett så lättillgängligt och vackert observatorium med bevarade instrument. Kungliga Vetenskapsakademin hade bedrivit forskning inom astronomi på Observatoriekullen i Stockholm sedan 1753. I slutet av 1800-talet uppstod behovet av ett nytt observatorium.

Observatorium vid Odenplan stördes av ljus och rök

Stockholms Observatorium, som invigdes 1753, låg i början av 1920-talet fortfarande i den av Hårleman ritade byggnaden på Observatoriekullen vid Odenplan i Stockholm. Stadens ljus och den rökfyllda luften hade sedan slutet av 1800-talet blivit ett problem och dessutom var instrumenteringen helt otidsenlig. Ett nytt observatorium behövdes.

Observatoriets bibliotek.Observatoriet ägdes av Kungliga Vetenskapsakademien. År 1927 beslöt akademien att förutsättningslöst utreda frågan. Man kom att söka efter en plats i sydostlig riktning från Stockholm. Söderut för att stadens ljus skulle vara mindre störande - på norra halvklotet observerar man nämligen helst i sydlig riktning, där himlaobjekten står som högst över horisonten - österut för att molnigheten avtar utåt kustbandet. Platsen kom att bli Karlsbaderberget i Saltsjöbaden.Till arkitekt utsågs Axel Anderberg, som tidigare ritat bl a Vetenskapsakademiens egen byggnad, Naturhistoriska riksmuseet i Frescati och Kungliga Operan i Stockholm. Den 5 juni 1931 invigdes Stockholms Observatorium i Saltsjöbaden. Det var då ett av de största och bäst utrustade observatorierna i Europa.

Dagens observationer görs utomlands

Glasmålning i trapphallens kupoltak med Kungliga Vetenskapsakademiens emblem.Glasmålning i trapphallens kupoltak med Kungliga Vetenskapsakademiens emblem.Några byggnader har tillkommit sedan starten och instrumenten kompletterats och moderniserats, men i slutet av 1900-talet hade utvecklingen inom astronomin lett till att Observatoriet i Saltsjöbaden spelat ut sin roll som bas för forskningen. Forskarna flyttade i juni 2001 till nya lokaler i AlbaNova universitetscentrum vid Roslagstull. De utför sina optiska observationer med teleskop utanför Sverige, framförallt på La Palma och i Chile.

Observatoriet förklarades som statligt byggnadsminne år 1993, samma år som Statens fastighetsverk övertog förvaltningen från Byggnadsstyrelsen. Både byggnader och instrument är skyddade som statligt byggnadsminne.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Observatoriebacken

133 36 Saltsjöbaden
59.271944, 18.304167 10

Fakta

Byggår:
1929-37
Arkitekt:
Axel Anderberg
Hyresgäster: