• Nobel Forums fasad mot Solnavägen. Fotograf: Åke E:sson Lindman

    Nobel Forums fasad mot Solnavägen.

  • I mötesrummet bestäms vem som får Nobelpriset i medicin. Fotograf: Åke E:son Lindman

    I mötesrummet bestäms vem som får Nobelpriset i medicin.

  • Nobel Forums interiörer är till största delen i ljus puts,
slipad Jämtlandskalksten och oljat körsbärsträ. Fotograf: Åke E:son Lindman

    Nobel Forums interiörer är till största delen i ljus puts, slipad Jämtlandskalksten och oljat körsbärsträ.

Nobel Forum, Solna

Nobelstiftelsens hus, Nobel Forum i Stockholm, ingår som en del i Karolinska institutets miljö. Nobel Forum ritades på 1980-talet av arkitekt Johan Celsing som valde att formge byggnaden enligt samma grundmönster som de övriga byggnaderna på området.

Tegelbyggnad med känsla för proportioner

Granitsocklarna som tegelmurarna vilar på kommer delvis från den vaktmästeribostad som tidigare låg på platsen. Fragment av den gamla fasadens steninskriptioner har tagits till vara och är fritt utplacerade på den nya fasaden som en påminnelse om institutets kontinuitet genom tiderna.

Ljusa interiörer

Medan den yttre tegelfasaden går i mörkare toner har det inre putsats i ljusare toner. Lokalerna varierar i form och storlek och de material som används är få och enhetliga.

Hörsalen i bottenplanet med karmstolar formgivna av Åke Axelsson.De ljusputsade svala väggarna balanseras mot snickerier i rödbrunt oljat körsbärsträ. Golv, receptionsdisk och stendetaljerna på väggar och pelare är utförda i finslipad jämtlandskalksten.

Nobelpris i fysiologi eller medicin

Nobel Forum fungerar både som arbetsplats för Nobelkommittén och det är här som kommittén utser årets pristagare i fysiologi eller medicin. Huset är också en mötesplats för forskare och vetenskapsmän från hela världen.

Nobel Forum är en donation till staten och har ett stort arkitektoniskt värde.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Nobels väg 1

17165 Solna
59.34771, 18.02901

Fakta

Byggår:
1991-93
Arkitekt:
Johan Celsing
Hyresgäst: