• Minnesvården i september 2018. Fotograf: SFV
  • Fotograf: Christian Arnet
  • Minnesvården vid invigningen 5 juni 2018 Fotograf: Ricard Estay
  • Fotograf: Håkan Elofsson
  • Illustration av Lea Porsager. Fotograf: Rå Format visualiseringsbyrå
  • Fotograf: Ricard Estay

Minnesvården på Blockhusudden

Den 26 december 2004 inträffade flodvågskatastrofen i Sydostasien. Tio år senare beslutade regeringen att upprätta en minnesvård för att hedra minnet av dem som miste livet och skapa en gemensam plats för efterlevande, anhöriga och närstående. Minnesvården uppfördes på vackra Blockhusudden, södra Djurgården i Stockholm. Verket Gravitational Ripples av Lea Porsager invigdes i juni 2018.

Minnesvården placerades på södra Djurgården i Stockholm, en del av Nationalstadsparken, ett naturskönt och populärt utflyktsmål nära Stockholms stadskärna. Platsen är en södervänd sluttning med gamla fruktträd. I norr står en lund med grova åldriga ekar och lind. Artrikedomen är påfallande: hassel, körsbär, björk och andra trädslag bidrar till en plats med växlande skönhetsvärden över årstiderna. I väster finns en skyddande liten bergkulle, i öster skymtar Saltsjön mellan träden. Söder om platsen ligger en parkerings- och busshållplats.

En plats för både enskildhet och samvaro

Gravitational Ripples utgår från de pulserande rörelser som är en del av allt liv i universum, både i mikro- och makroformat. Konstverket vill förmedla de energier som uppstår när naturens krafter sätts i rörelse och naturens förmåga att läka sår efter plötsliga händelser. Platsen är formad som en spiral av vallar som stiger ur marken. Samma typ av dubbelspiral, Fibonaccispiralen, återfinns i naturen, i galaxer, i snigelhus och i solrosor. Minnesvårdens form smälter väl ihop med landskapet och ger utrymme för många olika upplevelser och känslor. På avstånd liknar den en bild, på närmare håll en skulptur och inne i den bildas olika rum såväl för stillhet som för rörelse. Här finns plats både för enskildhet och för gemensamma samlingar eller ceremonier. Jordvallarna som formar dubbelspiralen är täckta av gräs och lila blommor som besökarna kan sitta ned bland. Flera olika öppningar finns i vallarna, markerade med stålklädda kortsidor. I minnesvårdens centrum finns två ovala formationer, en av dem har ingraverade namn på omkomna i flodvågskatastrofen. För att alla ska kunna ta sig hit finns en parkeringsplats intill platsen.

Ägarskap och skötsel

Minnesvården ägs av svenska staten. Statens fastighetsverk ansvarar för skötsel och underhåll. Kungliga Djurgårdsförvaltningen sköter växtlighet och mark.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Sjötullsbacken

115 25 Stockholm
59.32249, 18.14828

Fakta

Byggår:
2017-18
Arkitekt:
Konstnär Lea Porsager

Blankett för medgivande av namn vid minnesvård

Blankett för medgivande av namn vid minnesvård

Du lämnar samtycke genom att skicka in ifylld och underskriven blankett till

Minnesvård
Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 Stockholm

Skicka en blankett per namn.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att mejla

minnesvard@sfv.se