• Taket i hallen
  Kungliga Operan har en detaljrik fasad
 • Kungliga Operan. Fotograf: Ivar Sviestins

  Kungliga Operan.

 • Fotograf: Urban Jörén
 • Ur en Midsommarnattsdröm Fotograf: Hans Nilsson

  Ur en Midsommarnattsdröm

 • Ur Written on skin Fotograf: Markus Gårder

  Ur Written on skin

Kungliga Operan i Stockholm

Operahuset uppfördes 1892-98 efter ritningar av arkitekten Axel Anderberg. Byggnaden ersatte Gustav III:s opera på samma tomt. Den gamla operans fasad hade en pendang i Arvfurstens palats på motsatt sida och många beklagade att den revs. Diskussionerna om en ny teaterbyggnad hade pågått länge. Den gamla teatern var i dåligt skick, alltför liten och dessutom brandfarlig. Den revs därför 1891.

Teaterbyggnadskonsortium

1889 hade bankdirektör K A Wallenberg instiftat ett teaterbyggnadskonsortium, som drev igenom både en plan för finansiering och själva byggprojektet. Två år tidigare hade man utlyst en arkitekttävling och nu fick andrepristagaren, Axel Anderberg, i uppdrag att omarbeta sitt förslag.

Påkostad miljö från sent 1800-tal

Anderbergs byggnad har stildrag från den italienska senrenässansen. Man finner också detaljer från Kungliga Slottet, Arvfurstens palats och Riksdagshuset. Även färgsättningen binder ihop Slottet, Riksdagshuset och Operan.

Kungliga Operans offentliga rum är en påkostad och representativ miljö från sent 1800-tal. Guldfoajén gjordes 28 meter lång och 8 meter bred för att man skulle kunna promenera i två stråk och dessutom ha sittplatser utmed sidorna. Materialen kommer främst från Sverige och Norge. Sveriges union med Norge varade fram till 1905.Trapphus, Kungliga Operan

Restaurangen, som ursprungligen kallades Terrassen, planerades från början och öppnades redan 1895. Operabaren kom till 1905.

Omfattande ombyggnader och renoveringar

Operahuset har genomgått omfattande renoveringar och ombyggnader under 1900-talet allt efter som verksamheten förändrats. På 1950-talet fick arkitekterna Peter Celsing och Nils Tesch i uppdrag att rita en ombyggnad av operahusets östra del. Man ville dels utöka och modernisera restaurangen och dels ge operan repetitionslokaler. I början på 1970-talet tog man fram en långsiktig upprustningsplan som grund till fortsatta ombyggnader. Den senaste renoveringen gjordes under 1980-talet då bland annat Guldfoajén renoverades och salongen målades om.

Varierande krav

Takmålning, Kungliga Operan.

Med sina över 1000 rum i tolv våningsplan är operan en komplicerad blandning av kulturhistorisk byggnad och sjudande musikliv med höga och varierande krav på ventilation och rumsklimat. Balettdansarna har helt andra önskemål om värme och luft än vad operasångarna har. Ännu högre krav ställs på klimatet för dyrbara instrument.

Idag har Operan mer än hundra ventilationssystem. Ventilationskanalerna som används är till stor del de ursprungliga även om moderniseringar har skett. Huvudfläkten behandlar hundrafyrtiotusen kubikmeter luft per timme. Luften befuktas till trettiofem procent.

Över 600 personer räknar Operan som sin arbetsplats och varje år besöks byggnaden av 200 000 musikälskare från hela världen.

Kungliga Operan är statligt byggnadsminne sedan 1935.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Gustav Adolfs torg

11152 Stockholm
59.32940, 18.06869

Fakta

Byggår:
1892-98
Arkitekt:
Axel Anderberg
Hyresgäst: