Dramatens Lilla Scen

Dramatens Lilla Scen/Kvarteret Sjömannen 10

Kvarteret Sjömannen ligger alldeles bakom Dramatenbyggnaden på Östermalm i Stockholm, på Almlöfsgatan och Nybrogatan. Mot Almlöfsgatan och stora Dramatenbyggnaden ligger Dramatens Lilla Scen på bottenvåningen. Byggnaden är inte klassificerad som statligt byggnadsminne, men är däremot "grönklassat" enligt Stadsmuseets byggnadsklassificering. Det innebär att huset kan byggas om utan större antikvariska bevarandekrav, men SFV är ändå angelägna om att bevara husets själ och hjärta.

Biografen Sibyllans livstid 30 årEntrén till Dramatens Lilla Scen efter ombyggnaden.Entrén till Dramatens Lilla Scen efter ombyggnaden.

Byggnaden uppfördes 1912-14 i jugendstil, arkitekter var Hagström och Ekman. Redan från början inrymdes i nedre plan en biograf, Sibyllan. Den tillhörde länge Stockholms premiärbiografer. Men på 1930-talet kunde inte Sibyllan mäta sig med de större och elegantare biografer som byggdes, utan blev en andra rangens premiärbiograf med en mer anspråkslös repertoar. År 1944 sålde SF biografen till Dramaten och i oktober 1944 visades den sista filmen.

Sibyllan blir Dramatens Lilla Scen

Foajén med Ola Billgrens utsmyckning.Foajén med Ola Billgrens utsmyckning.

Att få skapa en mindre studioscen på Dramaten var en stark önskan både från teaterchefen Pauline Brunius och från teaterns regissörer och skådespelare. På hösten 1944 gavs Erik Ahlsén uppdraget att utföra ombyggnaden.

I Byggmästaren från 1945 prisades den nya teatern och det ansågs att av den trista lilla biografen hade det blivit en diskret och anspråkslös vardagsteater. Vestibulen beskrivs som slät och marmorkall och foajén som mer ombonad med väggar av furupanel. Teatersalongen beskrivs som "bred, platt och låg som en tårtask" men det ursäktas med att även biografen var det. Salongens tak och väggar utfördes i obehandlad puts och rummet ansågs innehålla en ren och asketisk charm.

Nyligen anpassad efter moderna krav

Salongen efter ombyggnad.Salongen efter ombyggnad.

Normala reparationsarbeten hade svårligen kunnat genomföras parallellt med den ordinarie verksamheten. Det har lett till ett växande underhållsbehov och våren 1999 påbörjade Statens fastighetsverk en ombyggnad.

Målsättningen med ombyggnaden var att skapa en genuin teatermiljö som tillvaratar uppenbara befintliga kvaliteter samtidigt som teaterns krav på största möjliga flexibilitet tillgodosågs. Bl a gjordes salongen brantare med fler sittplatser, gynnsammare siktvinklar och bättre ljussättningsmöjligheter som följd.

Restaurangen Frippes utökades och gavs ett öppet förhållande till foajén. I foajén utfördes ny utsmyckning av Ola Billgren. Arkitekt för ombyggnaden var Björn Thyberg och inredningsarkitekt Per Frenning, båda från Erséus, Frenning och Sjögren Arkitekter.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Almlöfsgatan 1

114 51 Stockholm
59.33367, 18.07710

Fakta

Byggår:
1912-14
Arkitekt:
Hagström & Ekman. Större ombyggnader: modernisering av biograf (1931), ombyggnad till teater (1944-45), renovering (1980-tal), större ombyggnad, renovering och modernisering (1999-2000).
Hyresgäster: