• Fotograf: Åke E:son Lindman

Östasiatiska museet

Östasiatiska museet är vackert beläget på Skeppsholmen – en liten ö mitt i Stockholm. Här möter du Kina, Indien och Sydostasien. De omfattande samlingarna har få motsvarigheter utanför Asien. Museet ligger i en långsmal gul byggnad som även kallas Tyghuset. Omvandlingen från repslagarbana till fattighus, drabantstall, lejonkula, magasin och slutligen museum gör att huset har en märklig historia att berätta. Detta är också huset som aldrig tycktes bli vad det planerades för.

Det var den svenske arkeologen Johan "Kina-Gunnar" Andersson som på 1920-talet i Kina upptäckte den målade keramiken från Kinas jordbrukarstenålder. Dessa samlingar blev grunden till det museum som riksdagen inrättade 1926. Museet växte snabbt och 1959 slogs samlingarna samman med Nationalmuseums samlingar av östasiatisk och indisk konst och konsthantverk. Det nya museet öppnade 1963 i flottans gamla Tyghus på Skeppsholmen. Den långa, gula byggnaden från slutet av 1600-talet, där museet är inrymt, är ritad av Nicodemus Tessin d y. Byggnaden har en spännande historia - här har varit såväl repslagarbana, fattighus, stall och lejonkula.

Eldflagor från slottet Tre Kronor når Skeppsholmen

1663 färdigställdes en repslagarbana på den plats där Tyghuset senare uppfördes. Repslagarbanan eldhärjades 1676 men renoverades. Den nya byggnaden eldhärjades ännu en gång. På våren 1697 öppnades en inkvarteringsverksamhet för Stockholms fattiga i repslagarbanan. Fyra dagar efter öppnandet bröt elden lös i slottet Tre Kronor och vinden förde glödande flagor till Skeppsholmen där flera byggnader, däribland repslagarbanan, sattes i brand.

Omvandling till tyghus

Genom att utnyttja de rester som blev kvar efter repslagarbanan byggdes 1699-1704 ett stall för Karl XII:s drabanter. För ritningarna stod Nicodemus Tessin d y. Eftersom drabanterna följde kungen i fält i det stora nordiska kriget år 1700 användes dock aldrig byggnaden som stall. I huset inreddes i stället Galärflottans förråd för handeldsvapen och artilleripjäser. Tyghus heter det efter det tyska ordet "zeug" som betyder material.

1731 skulle verksamheten förändrades verksamheten drastiskt. En gåva från bejen av Alger till Fredrik I bestående av tre lejon, tre tigrar, en vildkatt och en frigiven slav krävde utrymme. De inkvarterades i tyghusets norra del som sedan kom att kallas för Lejonkulan. Bara några månader senare meddelade dock August den starke i Polen att han gärna ville överta de vilda djuren för att förstärka sitt menageri, vilket han fick.

Beslut om museum för östasiatisk konst

1740-1945 har huset använts som magasin för olika material och under denna period genomfördes flera ombyggnader. Åren 1855-58 byggdes huset på med en våning efter ritningar av Fredrik Blom, Flottans arkitekt. År 1916-17 byggdes den norra delen på med ytterligare en våning för att rymma ännu ett förråd.

År 1959 beslutade Kungl. Maj:t. att ett museum för östasiatisk konst skulle bildas. Arkitekten Per Olof Olsson fick i uppdrag att förändra det gamla tyghuset till utställningssalar och 1963 invigdes det nya Östasiatiska museet. Vid ombyggnaden bevarades husets strama magasinskaraktär.

Under 2003-04 renoverade Statens fastighetsverk museet. Ny entré och reception, nya varuhissar för att underlätta hanteringen av utställningsföremål, lättillgängliga verkstadslokaler och nya arkiv var några av förändringarna. Arbetsmiljön, logistiken och museets kapacitet förstärktes för att kunna ta emot fler besökare.

Bergrum blev museum

Bergrummet under tyghuset har under några år använts för temporära utställningar. År 2017 öppnade leksaksmuseet Tidö Collection of Toys and Comics i Bergrummet.

Faciliteter:

  • WC
  • Hiss
  • Rullstolsramp
  • Café/servering
  • Parkering
  • Museum
  • Park/parkområde
  • Butik

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Tyghusplan Skeppsholmen

Stockholm
59.327112, 18.082128

Fakta

Byggår:
1699-1704
Arkitekt:
Nicodemus Tessin d y
Hyresgäst: