• Nationalmuseum. Fotograf: SFV

    Nationalmuseum.

  • Nationalmuseum är redo för sin första renovering på 148 år. Fotograf: Melker Dahlstrand

    Nationalmuseum är redo för sin första renovering på 148 år.

  • Nationalmuseum

    Nationalmuseum

Nationalmuseum

Nationalmuseum invigdes 1866 och har i snart 150 använts för sin ursprungliga funktion som konstmuseum. Byggnaden i sig är unik med en arkitektur som uttrycker en stark symbolik.

För första gången på 148 år ska Nationalmuseibyggnaden på Blasieholmen i Stockholm få en genomgripande renovering. I februari 2013 stängde Nationalmuseum sin verksamhet på Blasieholmen. Efter en omfattande evakuering har verksamheten flyttat ut och i juni 2014 var det byggstart för renoveringen av museibyggnaden. Läs mer om renoveringen av Nationalmuseum.

Kungliga konstsamlingar blir början på museum

Grunden till Nationalmuseum är de kungliga konstsamlingarna som efter Gustav III:s död till stor del övergick i statens ägo. Enligt kungens intentioner inrättades ett museum i Slottets nordöstra flygel för hans samling av antika statyer. I Slottets Nedre galleri kunde allmänheten titta på målningar. Redan 1814 början man fundera över en särskild byggnad, men det dröjde till 1845 innan Riksdagen beslöt att uppföra ett museum.

Den bäst bevarade byggnaden av F A Stüler

Fredrik Wilhelm Scholander fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till museibyggnad. Den blev grund för Överintendentämbetets eget förslag och man påbörjade arbetet med grunden. Efter en debatt om museets utformning övergick uppdraget till den tyske arkitekten Friedrich August Stüler som anpassade sitt förslag till den lagda grunden. Stüler ansåg att en museibyggnad skulle vara rik på dekorativ utsmyckning.

Venetiansk arkitektur mitt i Stockholm

Museibyggnaden är inspirerad av venetiansk arkitektur. Den är en tre våningar hög byggnad med betonat mittparti. Fasaden kläddes in med kalksten från Borghamn och har en klassisk utformning.

Scholander ansvarade för inredningsarbetet. Nedre vestibulens väggar kläddes med polerad marmorstuck. Golv och väggar är klädda med röd och grå kalksten och grönturkos kolmårdsmarmor och vit eller grå carraramarmor. Portalerna i vestibulen är huggna i carraramarmor och dekorerade med antika mytologiska huvuden. Övre trapphallen fick den mest påkostade inredningen och var tänkt att rymma Gustav III:s antika skulptursamling.

Nationalmuseum invigdes 1866. Delar av den konstnärliga utsmyckningen, till exempel Carl Larssons frescomålningar, tillkom senare.

Ombyggnader och renoveringar fram till idag

Under åren har museibyggnaden disponerats om, byggts om och moderniserats för att passa nya behov. 1960 byggdes södra gården om till hörsal. Man fick då också magasin, hissar och en stor utställningssal. 1961-64 byggdes annexet som för att användas som transportavdelning, fotoateljé, röntgenateljé och verkstäder för konservatorer och hantverkare. Den norra ljusgården byggdes om till restaurang 1994-95. 1995-96 gjordes en stor ombyggnad av bottenvåningen. Under åren 1997-2000 har "Ateljén" för konstbildning tillkommit och utställningssalar på plan 4 och 6 renoverats. Nu genomförs den största och mest genomgående renoveringen av Nationalmuseum sedan huset byggdes. Läs om renoveringen av Nationalmuseum.

Konsten har tillfälligt flyttat

Under tiden för evakuering och renovering flyttar museiverksamheten ut och du kan se samlingarna och specialutställningar på en rad andra museer och konsthallar, både i Sverige och utomlands. Museet öppnar igen hösten 2018.