• Dragonstallet vid Drottningholm. Hemvist för Museum de Vries. Foto: SFV/André Strömqvist.

    Dragonstallet vid Drottningholm. Hemvist för Museum de Vries. Foto: SFV/André Strömqvist.

Museum de Vries

I Dragonstallet vid Drottningholms slott utanför Stockholm finns sedan 2001 ett skulpturmuseum, Museum de Vries. Här visas en unik skulptursamling av den nederländska skulptören Adriaen de Vries (1556–1626).

Kopiorna i parken - originalen i museet

Skulpturerna, krigsbyten från Danmark och Prag under trettioåriga kriget, har stått i Drottningholms slottsträdgård sedan Nicodemus Tessin d y placerade dem där på 1680-talet. I dag har de 32 bronsskulpturerna i parken tagit skydd mot väder och vind i museet.

Statens fastighetsverk har bekostat avgjutningar av originalen som nu finns på plats i slottsträdgården i stället för originalen.

Museum med stallkänsla

Museum de Vries ligger i det gamla Dragonstallet mittemot Drottningholms värdshus. Stallet, en gulputsad stenbyggnad i ett plan med loge och sadeltak, uppfördes 1816 för ca 100 hästar. Under mellankrigstiden fungerade byggnaden som fårstall. 1954 byggdes stallet om, för att fram till 1997 utgöra förråd för bland andra Kungl. Husgerådskammaren.

Interiör från Dragonstallet under byggnadstiden. Foto: Rebecka H ForsbergAlla extra väggar och takbjälklag har rivits bort och golvet sänkts till sin ursprungliga nivå. Bara spiltorna fattas. I övrigt kan rummet i stort sett åter upplevas som det såg ut under stalltiden. Väggarna har kalkats med ren kalkfärg. På pelarna, målade i grått med linoljefärg, kan man se var hästarna sparkat och gnagt. Golvet och entrétrappen har klätts med gotländsk kalksten och förstärkts där de tunga skulpturerna ska placeras. Den tyngsta skulpturen, Loakon, väger ca 650 kilo. Planeringen av lokalen gjordes i nära samarbete med Nationalmuseum och Drottningholms slottsförvaltning, som svarar för museets drift.

Tillgänglighetsanpassat

Museum de Vries är ett taktilt museum, dvs det är tillåtet att känna på skulpturerna och alla utställningstexter finns i punktskrift. Foto: Carl Johan Erikson.Adriaen de Vries statyer har placerats på låga podier i rummet. Där kan man se dem på nära håll och personer med nedsatt syn kan känna på dem. Ambitionen var att lyfta in skulpturer och förmedla parkkänslan samt att göra miljön tillgänglig för alla.

För att öka tillgängligheten till Drottningholmsområdet har Statens fastighetsverk dessutom tagit fram foldrar med punktskrift och en taktil karta. I parken finns informationstavlor där gångvägarnas lutningsgrad är angivna.

Resultat

Taktil skylt på Museum de Vries. Foto:Carl Johan Erikson

Ett vackert museum som är särskilt tillgängligt för personer med nedsatt syn. Tillgängligheten är integrerad i miljön och utmärker sig därför inte. Dessutom skyddas statyerna mot det slitande utomshusklimatet.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Dragonstallet, Drottningholmsmalmen, ca 200 meter från Drottningholms slottsparkering

59.32368, 17.88804

Fakta

Byggår:
1816
Arkitekt:
För museets anpassning: Rebecka Forsbergs arkitektkontor
Hyresgäst: