• Historiska museet i Stockholm. Foto: Christer Åhlin/SHM.

    Historiska museet i Stockholm. Foto: Christer Åhlin/SHM.

Historiska museet i Stockholm

Historiska museet i Stockholm ligger i kvarteret Krubban som förvärvades av Kronan år 1804. Regementsbyggnaderna ritades av arkitekt Fredrik Blom och uppfördes i etapper 1805-1818. 1929 föreslogs att de gamla kasernerna vid Storgatan skulle vara lämpliga lokaler för Statens historiska museum. Samlingarna fanns tidigare i Nationalmuseum.

Historiska museet i Stockholm. Foto: Christer Åhlin1930 anordnade Byggnadsstyrelsen en arkitekttävling om förslag till om- och nybyggnad för museet. Ingen fick första pris, men andra vanns av arkitekterna Bengt Romare och Georg Scherman och ingenjör Gösta Nilsson, för deras förslag "Nytt och Gammalt". De fick i uppdrag av vidareutveckla förslaget i samarbete med Byggnadsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.

Olika stilinfluenser

Det ursprungliga funkisförslaget modifierades. Byggnaderna blev en balanserad kompromiss mellan modernism och nyklassicism och man ser påverkan från Stockholmsutställningen 1930. Man ser också inflytande från medeltida byggnader och den då aktuella svenska klassicismen.

Arbetet med byggnaderna pågick 1934-39. Museibyggnaden ger ett borgliknande intryck med fyra två- respektive trevåningslängor som omsluter en stor gård. Fasaden är stram och entrésidan är dekorerad med skulpturer av Bror Marklund från 1950-talet. Entrén har tunga bronsportar med scener från hedendom till medeltid, också av Marklund.

Guldrummet

Guldrummet. Foto: Åke E:son Lindman.Invändigt gjordes en fullständig ombyggnad av den gamla kasernen. Samlingarna exponerades i kronologiskt hållna basutställningar. Salarna är grupperade runt gården. 1994 skapades Guldrummet i museets källarplan tack vare bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Ett stort betongvalv har sprängts ner under den stora gården. Här ryms guldutställningen, ett servicerum för klimatstyrning och magasin. Man har använt inhemska material, till exempel skurad kalksten och skuren diabas i golv och pelare.

Blå hallen

Blå hallen i Historiska museet är nuförtiden röd. Foto: SFV.I november 2006 återinvigdes Blå hallen, som ursprungligen fått sitt namn av väggarnas marinblå färg. Den nya hallen har istället röda tegelväggar, som ska ge en bättre akustik och en lugn yta att hänga tavlor mot. Säkerhetsstandarden är mycket hög, med bl a specialbyggda innerfönster. För första gången på 30 år har också ett fönster öppnats mot Narvavägen.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Narvavägen 13-17

11484 Stockholm
59.33458, 18.09088

Fakta

Byggår:
1805-1818. Om- och tillbyggnad för museet: 1934-39
Arkitekt:
arkitekterna Bengt Romare och Georg Scherman och ingenjör Gösta Nilsson
Hyresgäst: