• Etnografiska museet. Fotograf: Åke E:son Lindman

    Etnografiska museet.

Etnografiska museet

Etnografiska museets nya byggnad
invigdes 1980. Etnografi beskriver hur
folk lever på olika håll i världen.
Huset ritades av Jan Gezelius och Gunnar
Mattson. Det fick Kaspar Sahlinpriset
för god arkitektur 1981.

Där museet ligger i dag fanns förr ett regemente.
Det lades ned 1928.
Då byggde man om de gamla militära
husen till museer. Dels till de etnogra-
fiska samlingarna och dels till Tekniska
museet. På den tiden hörde Etnogra-
fiska museet till Naturhistoriska
riksmuseet. Sedan 1997 ingår det
i Statensmuseer för världskultur.

Under 1970-talet behövde museet nya
lokaler. De gamla revs och ett nytt hus
byggdes.
Arkitekterna ville att huset
skulle passa in på Djurgården.
Där finns många gamla trähus.
Museet fick därför ytterväggar av trä
som målades röda.
Fönstren är spröjsade (indelade
i många smårutor) som förr i tiden.
Under träfasaden döljer sig en stomme
av betong.

Under årens lopp har man gjort
förändringar inomhus.
Hallen har fått en ny informationsdisk,
ny butik och nya möbler.
I museet finns bland annat
rum för utställningar, verkstäder för
besökare och för konservering (där
föremål lagas), kontor, bibliotek och
butik.

Museet ligger vackert med
Djurgårdens naturpark runt omkring.
Parken är en del av museet. Där kan besökare
vara med om olika händelser som
museet ordnar.

Det finns också andra hus som hör
till museet.
I en backe söder om museet finns ett
japanskt tehus ritat av arkitekten
Masao Nakamura.

Museet och de andra husen ägs av
staten och tas om hand av Statens fastighetsverk.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Djurgårdsbrunnsv. 34

11527 Stockholm
59.33285, 18.12038

Fakta

Byggår:
1978
Arkitekt:
Jan Gezelius och Gunnar Mattsson
Hyresgäst: