• Arkdes framsida Fotograf: Mats Montner
  • Arkitekturmuseet på Skeppsholmen i Stockholm Fotograf: Åke E:son Lindman

Arkitektur- och designcentrum

Arkitektur- och designcentrum, numera även kallat ArkDes, ligger sedan 1998 i flottans gamla exercishus på Skeppsholmen i Stockholm. Denna ö var under runt 300 år en marinbas och exercishuset ritades av flottans arkitekt Fredrik Blom i början av 1850-talet. Exercishuset fungerade som träningslokal för flottans män som övades i gymnastik, vapenhantering, landstigning och kanonskötsel.

Åren 1877-81 gjordes om- och tillbyggnader på exercishuset efter ritningar av flottans byggmästare, Victor Ringheim. Då byggdes huset ut med en flygel som rymde ett exercisbatteri där man kunde öva att "skjuta" med kanon från ett uppbyggt fartygsdäck. Byggnaden fick då även en entré i klassisk tempelgavelstil. Utanför huset anlades exercisplanen där man övade uppställningar. På 1910-talet förlängdes flygeln med en gymnastiksal, dusch- och omklädningsrum samt en skolsal.

Moderna museet kommer till

1955 började Nationalmuseum tillfälligt visa utställningar av sin moderna konst för allmänheten i byggnaden. Exercishuset byggdes därefter om efter ritningar av arkitekt Per-Olof Olsson och 1958 blev det permanent hem för det nybildade Moderna museet som disponerade byggnaden fram till 1993. När den spanske arkitekten Rafael Moneos nya hus för Moderna museet projekterades planerades att nybildade Arkitektur- och designcentrum skulle flytta in i det gamla exercishuset.

Arkitektur- och designcentrum flyttar in

Arkitektur- och designcentrum hette tidigare Arkitekturmuseet och var verksamt i gamla Sjökarteverket, även det på Skeppsholmen, sedan 1966. Utöver exercishuset disponerar museet även en nybyggd flygel i funktionalistisk stil för kansli, bibliotek, arkiv, verkstäder och café. Denna byggnad har även en förbindelse till Moderna museet och belönades med det prestigefyllda svenska arkitekturpriset, Kasper Salin-priset, 1998.

Om verksamheten

Arkitektur- och designcentrums samlingar innehåller ritningar, modeller och fotografier. Här kan man söka kunskap om arkitektur, formgivning och samhällsplanering i Sverige. Omkring 600 arkitekter finns representerade på museet. Museet är en statlig förvaltningsmyndighet och centralmuseum för arkitektur och design som sorterar under Kulturdepartementet.

Huset är en del av vårt gemensamma kulturarv. Statens fastighetsverk förvaltar byggnaden medan museets verksamhet håller huset levande. Information om utställningar och aktiviteter finns på museets webbplats.

Faciliteter:

  • WC
  • Hiss
  • Café/servering
  • Museum
  • Park/parkområde
  • Butik
  • Guidning

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Exercisplan 4

111 49 Stockholm
59.325933, 18.084151

Fakta

Byggår:
Exercishuset 1851-53, den nya byggnaden 1994-97
Arkitekt:
Fredrik Blom, Rafael Moneo
Hyresgäst: