Rosersbergs kungsgård

Rosersbergs slott och kungsgård ligger i Norrsunda församling i Sigtuna kommun, ungefär en mil sydväst om Arlanda flygplats.

Medeltida Norsa är ursprunget

Ursprunget till Rosersbergs slott är den medeltida huvudgården Norsa. Egendomen Rosersberg tillkom genom sammanslagning av egendomarna Norsa, Skänninge, Tjurgården och Svartsätra. Gården Norsa låg ursprungligen på kullen öster om Oxstallet, strax norr om den allé som idag leder fram till slottet.

Gabriel Bengtsson Oxenstierna hedrade sin moder

I Kungsgården finns idag bostäder.Redan före 1275 fanns tre torp på egendomen. Det var Luttergärde, Norrboda och Snarsaetra. Torpställena finns kvar men Norsa gård försvann, troligen under slutet av 1600-talet. Gabriel Bengtsson Oxenstierna ärvde egendomen 1591. Han döpte om den till Rosersberg för att hedra sin mor Sigrid, dotter till Gustav Johansson Tre Rosor. År 1634 lät han även uppföra slottet som stod färdigt fyra år senare.

Turbulent innan prins kunde disponera godset

Efter ett antal ägarskiften och en mer finansiellt svår situation under 1700-talets första hälft kom Rosersberg i friherren Erland Bromans ägo. Efter Bromans död 1756 löste staten in egendomen och den ställdes till Hertig Karl (XIII) av Södermanlands förfogande. Det var inte förrän 1772 han fick titeln hertig och därmed full dispositionsrätt över godset.

Karl XIV Johan använder Rosersberg flitigt

Rosersbergs slott, entréfasaden.Kungsgårdsmarken utökades successivt genom årens lopp och innefattade vid 1800-talets början också ett antal mindre torp och backstugor samt Wiggeby, ett större torp som bestod av flera gårdar. Från 1818 ärver Karl XIV Johan dispositionsrätten till kungsgården Rosersberg och han använder egendomen flitigt, speciellt sommartid.

Rosersberg har blivit räddningsskola

Efter Karl XIV Johans död 1844 och drottning Desirées död 1860 upphör slottet att vara ett kungligt bebott slott. Konungens dispositionsrätt kvarstår men Rosersberg upplåts nu till Infanteriet och slottet blir platsen för en skjutskola. 1961 förläggs civilförsvarets skola till området vid Rosersberg och ombildas 1984 till räddningsskola lydande under Statens Räddningsverk (SRV). Räddningsskolan ligger inte på själva slottsområdet men har under perioder hyrt utrymme i slottets flyglar. Slottet visas sommartid för besökare.

Rosersbergs slott och kungsgård ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Slottsvägen 205

195 95 Rosersberg
59.57491, 17.84280

Fakta

Hyresgäst:

Markfördelning

Rosersberg kungsgård består av totalt 577 hektar, varav:

323 hektar skogsmark
61 hektar åkermark
64 hektar betesmark
129 hektar övrig mark