• Oscar-Fredriksborgs fästning på Rindö utanför Vaxholm. Foto: Åke E:son Lindman.

    Oscar-Fredriksborgs fästning på Rindö utanför Vaxholm. Foto: Åke E:son Lindman.

Oscar-Fredriksborg

Oscar-Fredriksborgs fästning ingår i Vaxholms fästning tillsammans med Vaxholms kastell, Fredriksbogs fästning och Rindö redutt. Oscar-Fredriksborg byggdes 1867-77 för att stärka det fasta försvaret vid Oxdjupet utanför Vaxholm sedan en segelled öppnats genom försänkningen.

Stockholm skyddades väl av sin skärgård men det fanns två infartsleder vid Vaxholm där en fientlig flotta kunde tränga in. Genom att på 1500-talet börja spärra det djupare Oxdjupet med sten, tvingade man all sjötrafik att ta den smala, trånga leden förbi Vaxholms kastell.

Efter drygt 300 års arbete med att spärra Oxdjupet hade de moderna fartygen ökat så mycket i storlek att de inte längre kunde komma igenom det smala sundet vid Vaxholm. Man blev därför tvungen att börja plocka upp all sten ur Oxdjupet igen så att sjötrafiken kunde komma fram.

Nitroglycerin, betong och pansar

För att skydda inloppet uppfördes, väster om sundet, under slutet av 1800-talet det då toppmoderna bergfortet Oscar-Fredriksborg. Fästningen består av det Nedre verket och det Övre verket, sammankopplade med en utsprängd förbindelsetunnel i berget, "Täckta gången", en av de första tunnelsprängningarna i riket och den första sprängningen i Sverige där nitroglycerin användes.

Fästningen inleder ett nytt skede inom befästningskonsten. Förutom sprängningen in i berget är betongen som byggmaterial och pansar som fasadskydd nyheter inom fortifikationen. Fästningens låga profil, där endast det allra nödvändigaste är exponerat utåt, visar också den kommande utvecklingen inom fästningsbyggandet.

2002 blev Oscar-Fredriksborg byggnadsminne.

Flankerad av Fredriksborg

Många förväxlar Oscar-Fredriksborg med Fredriksborgs fästning. Fredriksborgs fästning på andra sidan av sundet, på Värmdö, var framför allt inrättad för att försvara inloppet på längre håll och kunde inte påräknas i närförsvaret mot de moderna snabba fartygen.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Oscar-Fredriksborgs fästning, Rindövägen på Rindö, i närheten av färjan till Värmdö.

59.39658, 18.43858

Fakta

Byggår:
1867-1877