• Fotograf: sfv
  • Fotograf: SFV

Fredriksborgs fästning

Under en period på 1700-talet var Fredriksborgs fästning Sveriges modernaste. Den byggdes efter den ryska flottans härjningar i Stockholms skärgård. Fästningen var klar att tas i bruk 1733 och skulle försvara den smala passagen vid Oxdjupet utanför Vaxholm.

Efter Karl XII:s död 1718 och frederna 1719 och 1721 var det svenska stormaktsväldet över. Den ryska galärflottan hade gått hårt fram i Stockholms skärgård och arbetet med Fredriksborgs fästning inleddes för att skydda inloppet till Stockholm. År 1733 kunde försvarsanläggningen tas i bruk.

Imponerande torn fick kungligt namn

Fästningen hade fasta batterier, skyddade i fort med en besättning på totalt 2000 man, och betraktades som ett av Europas modernaste fästningsverk. Fästningens främsta kännetecken är det enorma tornet. Från början kallades det för Oxdjupstornet, men från och med 1742 fick det namnet Fredriksborg, efter kung Fredrik I.

Tornets höjd gav en god överblick över de fjärdar som omger norra delen av Värmdölandet och förbättrade möjligheterna att upptäcka fientliga fartyg i tid. Tornets huvudfunktion var att försvara landsidan och det hade plats för ungefär 45 kanoner med en räckvidd på cirka en kilometer.

Kanonskott i vattenlinjen

Förutom tornet består fästningen av ett strandverk med två rektangulära byggnader vid strandkanten, så kallade kaponjärer. Ett 40-tal kanoner och mörsare (en kortpipig artilleripjäs) skulle avskräcka och förhindra en genomsegling av sundet. Kanonerna nära havsytan skulle sänka fiendefartyg med skott i vattenlinjen.

I krigsläge kunde sundet dessutom spärras av med så kallade bomstängsel. Det kunde vara sammanlänkade stockar eller flottar med spetsade och järnskodda pålar.

De allra senaste invasionerna

Under 2001 renoverades fästningstornet och strandverket, och året därpå utsågs fästningen till statligt byggnadsminne. 2013 var Fredriksborgs fästning redo för en ny slags invasion. Efter att Statens fastighetsverk hade genomfört en grundlig renovering kunde Fredriksborgs hotell öppna sin verksamhet här. Ett återkommande inslag på sommaren är också den årliga visningen av den unika 1700-talsanläggningen, med efterföljande picknick och musik.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Fredriksborgsvägen 17

139 90 Värmdö
59.400278, 18.4425 8