• Fotograf: Hermine Werner
    Fotograf: Hermine Werner
    Fotograf: Hermine Werner

Dalarö skans

Dalarö har genom flera århundraden varit en viktig försvarsposition för det södra inloppet mot Stockholm. I varje fall från 1623 har det funnits ett försvarsverk på fastlandet.

Dalarö skans.Med stormaktstiden ökade behovet av tillförlitliga försvarsverk och man beslöt 1656 att på Stockskäret anlägga en skans som bättre kunde skydda fartyg som låg i hamn vid Dalarö. Denna första Dalarö skans var användbar följande år men arbetena fortsatte under resten av 1650-talet.

Lång byggtid för Dahlberghs förslag

Interiör försvarstorn Dalarö skans.Interiör Dalarö skans. Inne i tornet ser man hål i muren där bjälklagetDen första enkla skansen uppfyllde inte tidens ökade krav och 1683 ritade generalkvartermästaren Erik Dahlbergh ett förslag till förbättring och förstärkning av anläggningen. Först 1698 påbörjades arbeten enligt detta förslag och det skulle dröja ända till 1724 innan skansen var försvarsduglig. Då hade Dahlbergh redan varit ur tiden i 20 år. Tornet fick sin huv först 1753.

En viss upprustning fick skansen i samband med finska kriget 1808 men 1854 upphörde den att räknas till rikets fasta försvar.

Nu öppen för allmänheten

På 2000-talet har det gått att hyra Dalarö skans för fester och andra evenemang. Grill- och trubadurkvällar har lockat närboende ut till ön på korta turer, Sommaren 2016 utökas tillgängligheten då det blir möjligt att äta eller dricka kaffe och till och med sova över för allmänheten. Ring och boka så är du säker på att få plats www.dalaroskans.com

Läs mer

Tidskriften Kulturvärden 1998:3 (PDF-dokument, 1,6 MB), artikeln "Med Jungfrun till Dalarö skans"

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Dalarö skans

13770 Dalarö
59.12783, 18.37859 8

Fakta

Byggår:
1656-1754
Arkitekt:
Erik Dahlberg
Hyresgäst: