Lilla kungsladugården, Nyköping

Höga krav på dagens jordbruk

Lilla kungsladugården ligger några kilometer utanför Nyköping. Gården är fortfarande ett produktivt jordbruk och drivs av en arrendator med inriktning på spannmålsproduktion. För att skapa förutsättningar för ett bärkraftigt jordbruk har Statens fastighetsverk (SFV) låtit köpa till mark från gården Vreta i närheten. Landskapet kring Lilla kungsladugården är öppet och vidsträckt med stora åkermarker.

Mat åt de kungliga

Mangårdsbyggnaden byggd 1874.Mangårdsbyggnaden byggd 1874.Redan under 1500-talet inrättade Gustav Vasa ett antal så kallade kungsladugårdar. Deras syfte var att producera mat åt det kungliga hovet. Lilla kungsladugården eller Tyska kungsladugården som den också kallades inrättades på 1570-talet under hertig Karls tid för att försörja slottet Nyköpingshus. Fyra gårdar anlades för detta syfte och centrum för administrationen låg på Stora kungsladugården, några hundra meter från den Lilla kungsladugården.

Efter branden i Nyköpingshus 1665 och i och med kungamaktens koncentration till Stockholm förlorade kungsladugårdarna sin betydelse, men Lilla kungsladugården förlorade sin betydelse som kungsgård redan 1625. Den har sedan dess arrenderats ut som jordbruk.

Arbetarbostäder på 1800-talet

Arbetarbostad på kullen.Arbetarbostad på kullen.Den ursprungliga mangårdsbyggnaden från 1700-talet är byggd av timmer på en mäktig källare med metertjocka väggar. Under 1800-talets slut byggdes huset om till arbetarbostad med flera lägenheter. En ny mangårdsbyggnad uppfördes 1874 av timmer med reverterad fasad. Mot gårdsplanen vetter en stor öppen veranda.

Vid gårdscentrum ligger även två timrade flygelbyggnader. Den ena uppfördes som köksflygel men används nu som bostad.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Lilla Kungsladugården

611 92 Nyköping
58.75120, 16.96200

Fakta

Byggår:
1570-talet

Markfördelning

Lilla kungsladugården består av totalt 291 hektar, varav:

7 hektar skogsmark
267 hektar åkermark
1 hektar betesmark
15 hektar övrig mark