• Fotograf: Peter Steen

Harpsunds egendom, Mellösa, Flen

Harpsund ligger i Mellösa i Södermanland.
Harpsund är hedersbostad för Sveriges statsminister.
Harpsund är känt sedan medeltiden.
Gården har både flyttats och byggts om.

Det stora huset, huvudbyggnaden, är från 1914.
Gården Harpsund med all mark och alla saker
skänktes till svenska staten 1953.
Det var ett arv från Carl August Wicander.
Han ville att Harpsund skulle vara statsministerns sommarställe.

Sedan dess har Harpsund betytt mycket
för svensk politik.
Här har många kända politiker träffats under åren.
Olof Palme, Tage Erlander, den sovjetiske presidenten
Nikita Chrustjov och tyske förbundskanslern Willy Brandt.
Många av dem har rott i den berömda Harbsundsekan.

Familjen Wicander köpte gården 1902.
Då behövde den repareras.
Huset fick rivas 1913 och ett nytt hus byggdes.
Arkitekten Otar Hökerberg ritade det nya huset.
Det har två våningar.
Det nya huset byggdes på samma plats
och i samma stil som det gamla huset.
Inomhus finns fina möbler och konst.

30 olika hus hör till Harpsund.
Här drivs fortfarande jordbruk
och skogsbruk.

Större delen av Harpsund är statligt byggnadsminne.
Det betyder att husen ska tas om hand
så att de finns kvar i framtiden.
Statens fastighetsverk sköter om
de viktigaste husen, trädgården och parken.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Mellösa

64031 Mellösa
59.09921, 16.48539

Fakta

Byggår:
Huvudbyggnaden 1914
Arkitekt:
Huvudbyggnaden Otar Hökberg