• Fotograf: Agneta Ljungberg
  • Fotograf: Agneta Ljungberg

Tycho Brahemuseet på Ven

Tycho Braheminnena är kanske Sveriges viktigaste plats för vetenskapshistoria. Platsen vittnar om en märklig och mäktig vetenskaplig epok. Tycho Brahes astronomiska observationer gjordes innan teleskopet uppfunnits och Brahe räknas som världens främste astronom med så kallat obeväpnat öga.

Tycho Braheminnena utgörs av de arkeologiska resterna av slottet Uraniborg och observatoriet Stjärneborg, Tycho Brahe museet och den rekonstruerade renässansträdgården.

Museum i Allhelgonakyrka

Tycho Brahe museet är inrymt i Vens Allhelgonakyrka, som byggdes som en sockenkyrka i nygotisk stil 1898-1899. Under senare delen av 1900-talet stod kyrkan oanvänd och eftersom den inte användes avkristnades kyrkan 2003. Strax därefter köpte Statens fastighetsverk kyrkan.

Att museet placerats i en kyrkobyggnad ger en särskild dimension åt utställningen. Det var första gången i Sverige som en sockenkyrka får en permanent annan användning än den kyrkliga och utställningens tema passar väl in i kyrkorummet. Den viktigaste drivkraften för renässansens astronomer var just att förstå den gudomliga skapelsen. Det vackra kyrkorummet ger också en passande inramning för de stora instrumenten som nu återigen kan ses på Ven i den form som Tycho Brahe gav dem.

Kyrkans långskepp är på cirka 200 kvadratmeter och har försetts med ett nytt golv, nytt el- och värmesystem och en översyn av väggar och målning. En entré har skapats som underlättar tillgängligheten för rörelsehindrade. Museet är anpassat för personer med hörsel och/eller synskada. Tycho Brahemuseet invigdes år 2005 av Kronprinsessan Victoria. I museet skildras Tycho Brahes liv och vetenskapshistoriska betydelse med hjälp av modeller, filmer och animationer.

Vem var Tycho Brahe?

Tycho Brahe är en av vetenskapshistoriens mest spännande personligheter. Hans stora insats var att med egenkonstruerade mätinstrument kartlägga stjärnors och planeters positioner på himlavalvet, instrument som på 1500-talet tillät en helt oöverträffad noggrannhet. På Ven skapade han en slottsanläggning helt utformad för att tjäna vetenskapens syften och här samlade han en stor grupp forskare och assistenter kring ett gemensamt forskningsprogram.

Tycho Brahe föddes 1546 på Knutstorps borg i Skåne, som då hörde till Danmark. Hans astronomiska upptäckter publicerades 1573 i boken "De nova stella" och gav honom internationell berömmelse. Slottet och observatoriet Uraniborg lät han uppföra 1576. Cirka tio år senare stod det delvis underjordiska observatoriet Stjärneborg klart. Under 21 år bodde och arbetade Tycho Brahe på Ven. Han lämnade Ven och Danmark efter en konflikt med den dåvarande kungen och blev hovastronom hos kejsar Rudolf i Prag där han avled 1601.

Vetenskapscentrum och idéhistorisk lekpark

Samtidigt med det nya museet invigdes också den första delen av Tycho Brahes vetenskapscenter. Centret syftar till att erbjuda besökande skolklasser ett pedagogiskt program där eleverna arbetar med olika naturvetenskapliga frågeställningar. Den första aktiviteten som nu står färdig är en väderstation som demonstrerar olika sätt att mäta väder. På museiområdet finns även en idéhistorisk lekpark, det underjordiska observatoriet Stjärneborg, en rekonstruerad renässansträdgård, friluftsutställningar och en skalenlig planetstig.

Tycho Braheminnena på Ven består av:

  • Stjärneborg
  • Uraniborg
  • Renässansträdgården
  • Vallarna

Tycho Braheminnena ägs av Statens fastighetsverk och drivs i samverkan med Landskrona kulturförvaltning.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Landsvägen 182

260 13 Sankt Ibb
55.9073, 12.6958 8

Fakta

Byggår:
Tycho Brahemuseet är inrymt i Vens Allhelgonakyrka, som byggdes som en sockenkyrka i nygotisk stil 1898-1899
Hyresgäst: