• Malmö musikhögskola

Musikhögskolan i Malmö

Musikhögskolan i Malmö är sedan 1977 en del av Lunds universitet. Tidigare hette den Malmö musikkonservatorium som grundats redan 1907. Musikhögskolans nuvarande byggnad på Ystadsvägen invigdes 1982.

Byggnaden ritades av arkitekt Stig Forsberg. Stommen är av betong med fasadtegel och koppartak. Den består av fyra huskroppar, som något förskjutna bildar en innergård. Samtliga utbildnings- och övningsutrymmen har dubbla väggar och dörrar för ljudisoleringens skull. Invändiga väggytor består av målad betong med synliga skarvar efter formskivorna. I byggnaden finns också en konsertsal.

Från konservatorium till högskola

Malmö musikkonservatorium grundades 1907. Idégivaren till denna utbildningsanstalt var den italiensk musikern Giovanni Tronchi som också blev dess första chef. Han hade stor betydelse för Malmös musikliv i början av 1900-talet. Konservatoriet blev populärt och utvecklades så småningom i snabb takt. 1971 förvandlades konservatoriet till Musikhögskolan i Malmö som sedan genom 1977 års högskolereform blev en del av Lunds Universitet.

Efter många år av expansion var verksamheten spridd till flera olika platser i staden och behovet av en samlande byggnad för skolan blev allt större. Man började planera för en nybyggnation och 1982 kunde man flytta in i nya lokaler vid Ystadvägen. Idag har man runt 800 studenter och personalen uppgår till 235 personer.

Diplomerat miljöarbete

Musikhögskolan i Malmö fick 2018 Lunds universitets miljödiplom. Det överlämnades i samband med Musikhögskolans läsårsavslutning i juni. Musikhögskolan fick denna utmärkelse för att man i många år arbetat systematiskt och engagerat med förbättringsåtgärder inom miljöområdet. Exempelvis så installerades solpaneler på taket redan 2004. Man har också infört sopsortering, bytt till LED-lampor och en del andra åtgärder.

Faciliteter:

  • Universitet och utbildning
  • WC
  • Café/servering
  • Parkering
  • Park/parkområde

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Ystadvägen 25

214 45 Malmö
55.5795, 13.0163

Fakta

Byggår:
1980
Arkitekt:
Stig Forsberg och byggnadsingenjör Bernt Borgestig