Malmöhus

Från början ett enkelt vakttorn, ett kastell, med strategiskt läge för att kontrollera västra Malmö och Öresund. Därefter danskt slott med avancerad försvarsanläggning, som blev svenskt 1658. På 1800-talet och fram till 1914 ett fängelse–Malmöhus har en lång och spännande historia. Även idag erbjuds fängslande upplevelser, såsom Malmö Museer, ubåten U3, Akvariet med fiskar och reptiler, restaurang Wega och härliga bröllopsfester.

Redan på 1300-talet fanns här en enklare befästning för Malmös försvar, och år 1434 uppförde unionskungen Erik av Pommern ett nytt kastell. Det strategiska läget var betydelsefullt. Härifrån kunde stadens västra sida behärskas och sjöfarten över Öresunds södra del kontrolleras. 1526 inrättades Malmöhus län, varefter en omfattande byggverksamhet påbörjades på Malmöhus. Större delen av anläggningen raserades dock när stadsborna gjorde uppror mot kungamakten 1534. Upproret kallades Grevefejden och varade i två år. Sitt nuvarande utseende fick Malmöhus vid efterföljande ombyggnad 1537–1542, anbefallen av den danske kungen Christian III. Slottets utformning baserades på holländska stilideal och italiensk befästningsteknik. Resultatet blev ett palats omgivet av en modern försvarsanläggning.

Svensk garnison och fängelse

När Skåne erövrats av Sverige 1658 blev Malmöhus ockupationsmaktens viktigaste garnison. Slottet förstärktes och moderniserades efter holländsk förebild, med så kallade bastioner och raveliner samt breda vallgravar. Anläggningen planerades av den svenske befästningsexperten Erik Dahlbergh. Under slutet av 1700-talet förlorade Malmöhus sin militära betydelse och började användas som fängelse. Anläggningen byggdes om kontinuerligt under 1800-talet och Malmöhus fungerade som fängelse ända fram till 1914.

Fortfarande fängslande upplevelser

På 1930-talet anpassades Malmöhus till museum och sedan dess har flera olika renoveringar genomförts. Under 1999–2000 iordninggjordes slottets fasadmurverk, och 1806 års bro över den norra vallgraven grävdes fram och renoverades. I Borgstugan, belägen i källaren i den äldre delen av slottet, hålls idag ofta bröllopsfester. I Malmöhus finns även den svenska ubåten U3, det spännande Akvariet och den utmärkta restaurangen Wega –alla väl värda ett besök.

Faciliteter:

 • WC
 • Hiss
 • Audioguide
 • Café/servering
 • Restaurang
 • Parkering
 • Trädgård
 • Museum
 • Stig
 • Park/parkområde
 • Butik

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

211 18 Malmö
55.6047, 12.9877 10

Fakta

Byggår:
1537-1542
Arkitekt:
Museibyggnaden byggdes på 1930-talet efter förslag av arkitekt Carl-Axel Stoltz
Hyresgäster: