Studentskegården vid Lunds universitet

Studentskehemmet i Lund var det första av sitt slag i Sverige. Det kom till tack vare en donation av hovmarskalken Gustaf Coyet 1927.

Det hade tidigare funnits kvinnliga studenthem i Lund, men de hade varit små och haft ekonomiska problem. Därför bad styrelsen för det kvinnliga studenthemmet hovmarskalk Coyet att han skulle specialdestinera sin donation till "ett hem för kvinnliga studerande vid Lunds universitet". 1927 överlämnade professorskan Lilly Qennerstedt en byggnadstomt utmed Sankt Laurentiigatan till universitetet och då fick man också en lämplig plats.

Billiga bostadsrum för studentskor i LundStudentskegården

Diskussionerna runt hur studentskehuset skulle fungera blev många. Vid ett stormöte hösten 1927 beslöts att billiga bostadsrum var det väsentliga. Studentskehemmet skulle också rymma en klubblokal för alla studentskor vid universitetet, samt övernattningsmöjligheter för studentskor bosatta utanför staden.

En kommitté beställde ritningar och och skisser av byggnadsfirman Hjalmar Elgström. 1932 sammankallades ett allmänt studentskemöte. Man lämnade in en skrivelse, samt namnlistor med 203 studentskors namn till konsistoriet och uttryckte sin önskan om att hemmet snart skulle bli verklighet.

1933 kom det praktiska arbetet igång, men ritningarna gjordes om flera gånger. 1935 lade drätselnämnden fram ett förslag. Arkitekten A Salomon-Sörensen hade då gjort byggnadsritningar i nära samråd med studentskorna. Förslaget bestod nu av en trevåningsbyggnad med bland annat 38 studentrum, samlingsrum, läsrum och dagligrum.

Insamling för möblering av Studentskehmmet

En insamling för att få pengar till möbler startades på studentskornas initiativ med kronprinsessan Louise och landshövdingskorna i de tolv sydligaste länen i spetsen. Arkitekten Ingeborg Waern-Bugge i Stockholm fick i uppdrag att ansvara för inredningen med möbler och textilier. Möblerna skulle tillverkas av Carl Malmsten och textilierna av Svensk Hemslöjd.

Den 23 september 1937 invigdes så Studentskegården högtidligen av kronprinsessan Louise i närvaro av landshövdingskorna i Malmöhus, Kristianstads och Hallands län och andra prominenta personer.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

S:t Laurentiigatan 3

222 21 Lund
55.7094, 13.1914 10

Fakta

Byggår:
1935-37
Arkitekt:
A Salomen-Sörensen, Byggherre: Lunds universitet
Hyresgäst:

Universitetsområdet i Lund