• Kungshusets i Lundagård Fotograf: Peter Westrup

    Kungshusets i Lundagård

  • Fotograf: Kerstin Powell

Lundagård och Kungshuset

Lundagård är Lunds äldsta park och universitetets historiska kärna, men ursprungligen var Lundagård namnet på ärkebiskopens borg. Den låg i parken, alldeles ovanför domkyrkan.

Lund grundlades omkring 990 av en dansk kung, troligen Sven Tveskägg. Skåne tillhörde Danmark och Lund var ett maktcentrum för både kung och kyrka. År 1103 blev Lund ärkestift över hela dåvarande Norden. Domkyrkan uppfördes och bredvid låg Lunds mäktigast gård, ärkebiskopens borg Lundagård. Där fanns stall, ladugård, bodar och två stora stenhus. Det ena var bostaden, det andra användes vid representation. Allt omslöts av en försvarsmur med torn.

År 1536 genomförde danske kungen reformationen. Kronan övertog då kyrkans egendomar, så även Lundagård. Tiden som ärkebiskopssäte var förbi och kung Frederik II lät år 1584 bygga ett nytt residens. Det kallas Kungshuset, eller Lundagårdshuset. Huset köptes 1660 av biskop Peder Winstrup, som var den förste att väcka tanken på ett svenskt universitet i Lund.

Universitetet ”Regia Academia Carolina” grundades 1666 av Karl XI och invigdes två år senare. Skåne hade tillfallit Sverige 1658 och universitetet skulle komma att verka för försvenskningen av Skånelandskapen. Till en början bedrevs undervisningen i domkyrkan, men 1688 fick universitetet överta Lundagård med Kungshuset.

Kungshuset var universitetets första huvudbyggnad. Vid inflyttningen 1688 hade huset två våningar och universitetet fyra fakulteter: medicinska, filosofiska, teologiska och juridiska. Här fanns lärosalar, bibliotek och i mitten av 1700-talet även en anatomisk teater, där man dissekerade lik. I tornet på andra sidan huset låg ett astronomiskt observatorium. Tornets vindeltrappa i ek är i dag unik. Den byggdes 1732 som en exakt kopia av den ursprungliga från kung Frederik II:s tid, 1584.

Resterna efter den gamla borgen röjdes bort och 1744 byggdes en nära tre meter hög mur runt Lundagård. Året därpå formgav hovarkitekt Carl Hårleman universitetets nya miljö med en barockpark, dagens Lundagård, och en botanisk trädgård. Universitetet växte och på 1880-talet ersattes botaniska trädgården med Universitetsplatsen. Den gestaltades av domkyrkoarkitekt Helgo Zettervall och kronan på verket blev Universitetshuset.

När Universitetshuset byggdes anpassade arkitekten Zettervall även Kungshuset till sin nya miljö vid Universitetsplatsen. Putsen som då täckte fasadteglet togs bort så att Kungshuset harmonierade med det nybyggda Palaestra et Odeum. Framför Universitetshusets ståtliga entré anlades en ny park med fontän och varje år, när magnoliorna blommar, sjunger studenterna in våren där.

Lundagård förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV), Lunds kommun, Lunds domkyrka och AF Borgen AB. Lundagård blev byggnadsminnesmärke 1935 och 1966.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Lundagård

Lund
55.7052, 13.1938 10

Fakta

Byggår:
1578-84
Arkitekt:
Düriik Byggmästare, Byggherre Fredrik II av Danmark
Hyresgäst:

Universitetsområdet i Lund