Archeologicum (f d Theologicum)

Tvåvåningsbyggnaden i rött handslaget tegel på Sandgatan i Lund uppfördes för anatomiska institutionen 1853.

Archeologicum - fasadenByggnaden ritades av arkitekt Hans Jakob Strömberg och 1853-1897 användes den av anatomiska institutionen. Därefter tog geologiska institutionen över. 1930 flyttade teologiska institutionen in och byggnaden gick då under namnet Theologicum.

1952 gjordes en del ändringar i interiören efter ritningar av arkitekt Klas Anselm. Fyra små rundbågiga fönster i norra gavelspetsen kom till vid denna ombyggnad.

Arkeologiska institutionen

Arkeologiska institutionen flyttade in i början på 1990-talet och numera kallas byggnaden Archeologicum. Arkeologerna lämnade huset 2014. Idag är byggnaden hemvist för Lunds universitets etikprövningsnämnd och lönekontor. I oktober 2018 flyttar lönekontoret och ersätts av delar av universitetets stab.

Byggnaden blev statligt byggnadsminne 1971.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Sandgatan 1

223 50 Lund
55.7060, 13.1954 10

Fakta

Byggår:
1853
Arkitekt:
H J Strömberg, Byggherre: Akademin
Hyresgäst: