• Kungsgården från väster med Heligkorskyrkan i bakgrunden. Fotograf: Thomas Fahlander

  Kungsgården från väster med Heligkorskyrkan i bakgrunden.

 • Stallet, där vissa delar kan vara från 1100 - 1200 - talen. Fotograf: Karin Gadde Jennsiche, SFV

  Stallet, där vissa delar kan vara från 1100 - 1200 - talen.

 • Boningshuset Fotograf: Thomas Fahlander

  Boningshuset

 • Heligkorskyrkan Fotograf: Thomas Fahlander

  Heligkorskyrkan

Dalby kungsgård

Kungsgård i Skåne med anor från tidig medeltid.

Dalby kungsgård ligger med en strategisk placering på Romeleåsens sydvästra sluttning och har varit av betydelse ända sedan medeltiden. På 1060-talet byggdes Heligkorskyrkan och troligtvis en kungsgård som numera är riven. Under 1100-talets början inrättades kyrkan som kloster tillhörande Augustinerorden. Troligen tog klostret över och använde kungsgårdens byggnader.

Skånes äldsta bebodda hus

På 1200-talet uppfördes tre nya byggnadslängor för klostrets behov. De låg grupperade kring en fyrkantig gård norr om kyrkan. Den västra klosterlängan finns bevarad och används idag som kungsgårdens mangårdsbyggnad. Boningshuset är i dag Skånes äldsta bebodda hus.

Klostret och kungsgården har brunnit vid ett flertal tillfällen. År 1388 brann hela klostret, en del av klosterkyrkan och två tredjedelar av byn Dalby ner. Mycket av murverken återanvändas vid återuppbyggnaden.

Dalby under danskt välde

Dalbys historia börjar när Skåne tillhörde Danmark. År 1536 inföll den danska reformationen, vilket innebar att kronan lade beslag på klostrens egendomar. I samband med detta drogs Dalby kloster med alla sina jordegendomar och hus in till den danska kronan. Dalby blev svenskt när Skåne tillföll Sverige i samband med freden i Roskilde 1658. Ytterligare en rad skånska krig gjorde att gården förföll. När Carl von Linné passerade på sin skånska resa 1749 beskrev han Dalby som "en ruin av ett gammalt kloster".

Uppfödning av hästar åt kungen

Dalby kungsgård har en lång tradition av hästhållning. Redan under den danska tiden bedrevs kungligt stuteri med uppfödning av rid- och vagnshästar till hovstallet. Hästhållningen påverkade jordbruket efterom åkrarna gödslades med hästgödsel som inte ansågs vara lika bra som gödsel från nötkreatur.

Dalby kungsgård idag

Stuteriet avvecklades 1809 och därefter har Dalby kungsgård med tillhörande mark arrenderats ut. Slutet av 1800-talet präglades av moderniseringar och jordbruket effektiviserades. Efter hand har gården utvidgats och utökats med nya byggnader. På 1940-talet byggdes kostall och svinhus och under 1990-talet renoverades flera av kungsgårdens byggnader. Jordbruket bedrivs i dag av en arrendator med odling av spannmål, oljeväxter och betor. Även traditionen med hästverksamhet på gården lever vidare.

Värdefullt kulturarv med medeltida spår

Dalby kungsgård är sedan 1935 skyddad som statligt byggnadsminne. Gården är en viktig del av kulturarvet både ur nationellt och skandinaviskt perspektiv. Gårdens levande jordbruk har en tusenårig kontinuitet. En unik lämning från klostertiden, en välvd korsgång, finns bevarad i mangårdsbyggnaden. Även magasinet och häststallet bär spår från medeltiden. Det kan man se på äldre fönsteröppningar, gotiska valv och huggna stenar.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Dalby Kungsgård

240 10 Dalby
55.6646 , 13.3434 13

Fakta

Byggår:
Boningshus och kyrka med bevarade rester från medeltiden, övrig bebyggelse har tillkommit senare.

Markfördelning

Dalby kungsgård består av totalt 186 hektar, varav:

178 hektar åkermark
55 hektar betesmark