Bäckaskogs slottspark

Det smala näset mellan Oppmannasjön och Ivösjön bebyggdes redan under tidigt 1200-tal med ett premonstratenserkloster. Klostret hade troligen en trädgård väster om byggnaden. Bäckaskog slott fick sin nuvarande utformning under den danska släkten Ramel 1573-1677. Trädgårdsdelen ökade i omnfattning i slutet av 1700-talet då Christian Toll hade slottet.

Rosornas slott

Under 1800-talet arrenderades Bäckaskog av bl a kronprins Oskar och Karl XV. I mitten på 1800-talet anlades en park i landskapsstil. Den kallas idag för "vildparken". Under åren 1845-1872 hade parken sin storhetstid under Karl XV. I början av 1900-talet försvann en del byggnader och skötseln av parken eftersattes. På 1950-och 60-talen fick Bäckaskog ett rejält uppsving. Nya park- och trädgårdsdelar skapades för att ge besökare kunskaper om äldre trädgårdsideal, växters namn och betydelse, t ex Örtagården och den Bibliska trädgården. Slottet blev en vallfärdsort och känt som rosornas slott på grund av sina fantastiska rosodlingar.

Slottsparken

I parkområdet till Bäckaskog ingår bl a Slottsparken. Den utgör det område som ligger väster om slottet och går ner till stranden, och anlades någon gång mellan 1820 och 1840 när kronprins Oskar använde slottet som sommarresidens. Av de trädgårdsanläggningar som fanns innan nuvarande park anlades syns idag i stort sett inga spår. Det fanns bl a ett orangeri som idag är borta. Vissa grundläggande strukturer som ett kanalsystem och trädgårdens gräns norrut syns dock. Vad gäller vegetation och gångsystem har de förenklats i takt med att träd, buskar och gångar tagits bort eller försvunnit.

Vildparken och köksträdgården

Vildparken, den parkdel som ligger nordväst om slottet, har karaktär av lövskog med ett väl utbildat fältskikt. Området har historiskt varit omväxlande ängs- och åkermark. Den stora omläggningen skedde kring mitten av 1800-talet. Köksträdgården begränsas av allén mot entréområdet i öster, Slottsparken i söder, Vildparken i väster och trädgårdens ekonomiområde i norr. Området är öppet med en dubbelhäck av thuja som dominerande inslag. Här finns också en labyrint av stora stenar, två buskage och två bokhäckar i söder. Bäckaskogs slott med tillhörande parkområde är statligt byggnadsminne sedan 1935.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Barumsvägen 255

290 34 Fjälkinge
56.0838, 14.3463 10