• Arrendatorsbostaden på Tuna. Fotograf: SFV

    Arrendatorsbostaden på Tuna.

  • Interiör Lilla stenhuset, Tuna Fotograf: SFV

    Interiör Lilla stenhuset, Tuna

  • Stora stenhuset, Tuna Fotograf: SFV

    Stora stenhuset, Tuna

Tuna översteboställe

Tuna är en gård med anor från medeltiden. Den har genom historien fungerat både som kungsgård åt Gustav Vasa och översteboställe åt Östgöta kavalleriregemente. De äldsta byggnaderna på Tuna är från tiden som översteboställe. Sedan 1800-talet arrenderas övriga byggnader och marken ut för jordbruksverksamhet.

Stora stenhuset på Tuna.Stora stenhuset på Tuna.

Tuna ligger vid stranden av sjön Roxen. Det nämns tidigast 1288 då Magnus Ladulås skänkte gården till riddaren och lagmannen Knut Mattiasson. Godset innehades av flera frälsesläkter fram till 1490-talet då det köptes av Sten Sture d ä. Genom att hävda sin arvsrätt efter Sten Sture kom Gustav Vasa på 1520-talet över godset, som därefter vid mitten av århundradet inrättades till kungsgård och blev säte för fogdar.

1602 skänktes Tuna av hertig Karl till hovmarskalk Otto Helmer von Mörner men 1681drogs godset in till kronan och anslogs till översteboställe vid Östgöta kavalleri. Tuna förblev översteboställe till en bit in på 1800-talet.

Takmålningar från 1600-taletInteriör Lilla stenhuset, Tuna.I de äldsta byggnaderna på Tuna har ingen bott sedan början på 1800-talet. En plats där tiden har stannat.

Kungsgården ligger på den flacka lerslätten vid sjön och tidigare var kullen med huvudgårdens byggnader omgiven av vatten. Gården har haft byggnader på alla fyra sidorna, men det äldsta huset, det sk Kungshuset från 1550, är nu borta. "Stora stenhuset" i söder uppfördes på 1650-talet men byggdes om grundligt efter 1753. "Lilla stenhuset" i norr byggdes 1648-52.

I Lilla stenhuset finns takmålningar från 1600-talet men i övrigt präglas byggnaden mycket av den ombyggnad som genomfördes 1926.

Den nuvarande arrendatorsbostaden väster om Arrendatorsbostaden på Tuna.Arrendatorsbostaden på Tuna.huvudgården är ett timmerhus från 1800-talets senare del. Under 2006 fick arrendatorsbostaden ny färgsättning. Med hjälp av länsmuseet i Östergötland har byggnaden fått den färg som den troligen hade ursprungligen.

Vid stranden norr om arrendatorsbostaden finns rester av en trolig medeltida hamnanläggning.

Tuna blev statligt byggnadsminne 1935.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Tuna Kungsgård

585 91 Linköping
58.48025, 15.68006

Fakta

Byggår:
1500- 1600-talet