Nunneklostret, Vadstena kloster

Del av nunneklostret i Vadstena.Del av nunneklostret i Vadstena.

Birgittas bönekammare bevarad

Stora delar av murverket i nunneklostrets norra länga är från 1200-talet och de är rester av den gamla kungsbyggnadens huvudbyggnad. Under klostertiden gjordes den här delen om till dormitorium.

Birgittas bönekammare har bevarats genom århundradena. Även refektoriet i längan har bevarats sedan medeltiden. I modern tid har man rekonstruerat en nunnecell som den såg ut när Birgitta levde här.

Bottenvåningens murverk är medeltida i klostrets västra länga. Endast grundrester finns kvar av övriga längor.

Från krigsmanshus till mentalsjukhus

1595 upphörde klosterverksamheten. Under 1600-talet gjorde man om klosterbyggnaderna till krigsmanshus, så kallat invalidhotell efter utländsk förebild, och då byggdes västra längan på.

Efter att ha stått oanvända under några decennier revs flera byggnader. De som återstod användes under tiden 1816-26 som fängelse. Därefter byggdes de om till stora hospitalets avdelning för mentalsjuka kvinnor.

Byggnaderna har under åren 1956 - 69 restaurerats och används nu av Birgittastiftelsens klostermuseum och av Vadstena klosterhotell.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Klosterområdet

592 30 Vadstena
58.45108, 14.89048

Fakta

Byggår:
1200-talet
Hyresgäster: