Mårten Skinnares hus

Grunden till vårdstaden Vadstena

I början på 1500-talet tog Mårten Nilsson Skinnare initiativ till en hospitalsinstitution i Vadstena. Syftet var att tjäna gud och bereda plats för fattiga och sjuka samt pilgrimer på besök i staden. Vadstena hospital kom att bli en av Sveriges största och viktigaste vårdinrättningar.

Landets bäst bevarade bostadshus från medeltiden

Öster om klosterområdet står idag huset som bär Mårten Skinnares namn och minner om handelsmannen med det goda hjärtat. Mårten Skinnare hade troligen sina rötter i Vadstenatrakten, men det var efter handelsstudier i Stockholm hans karriär tog fart på allvar. Lyckade affärer med päls och skinn gav honom inte bara namnet Skinnare utan också inkomster utöver det vanliga. Vänskapen med Gustav Vasa ledde Mårten in på en ny bana och handeln med Bergslagens koppar och silver stärkte hans redan goda kassa ytterligare.

Dårkistan användes för transport av dårar till Stora dårhuset.Dårkistan användes för transport avÅr 1519 donerade klostret i Vadstena tre tomter till den övertygade katoliken Mårten Skinnare som genast började bygga ett hospital för fattiga, sjuka och pilgrimer. Av den ursprungliga anläggningen står Mårten Skinnares trevåningshus idag ensamt kvar - men från början ingick huset i en hospitalsmiljö som omfattade en hel rad byggnader. Stora dårhuset, där Vadstena Hospitalsmuseum idag är inrymt, uppfördes på 1700-talet av den stiftelse som Mårten grundade.

Landets mest kända hemlighus

Avträdet på Mårten Skinnares hus hänger likt en fågelholk ut från fasaden.Avträdet på Mårten Skinnares hus hänger likt en fågelholk ut från fasaden.

Ända in på 1930-talet användes Mårten Skinnares hus av hospitalet. Bortsett från ingrepp på 1700-talet, då taket sänktes och trappstegsgavlarna togs bort, är det sig likt, och den mindre kammaren på övervåningen har fortfarande rester av bibliska målningar på väggarna.

Mårten Skinnares hus i Vadstena anses vara ett av landets bäst bevarade bostadshus från medeltiden. Här finns också ett av landets mest fotograferade hemlighus: avträdet som hänger ut likt en fågelholk från byggnadens tegelfasad.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Mårten Skinnares gata 4

592 32 Vadstena
58.45160, 14.89435 8

Fakta

Byggår:
1520-talet
Arkitekt:
Okänd