• Mangårdsbyggnaden på Herrsäter är uppförd ca 1820 efter Anders Petter Bomans reviderade normalritningar för översteboställen. Fotograf: Anders Bodin, SFV

    Mangårdsbyggnaden på Herrsäter är uppförd ca 1820 efter Anders Petter Bomans reviderade normalritningar för översteboställen.

  • Ekonomibyggnader Fotograf: Anders Bodin, SFV

    Ekonomibyggnader

Herrsäter majorsboställe

Gården Herrsäter ligger mellan Linköping och Åtvidaberg i Östergötlands län. Herrsäter kallades Häradssäter ända fram till mitten av 1600-talet och var från början, vid 1300-talets mitt, en by med flera gårdar och olika ägare.

Flygelbyggnaden från 1700-talet har byggts om flera gånger.Flygelbyggnaden från 1700-talet har byggts om flera gånger.Herrsäter är känt som frälsegods sedan 1400-talets slut och ägare var då troligen riddaren och riksrådet Johan Stensson Bese. Dottern Gunilla ärvde egendomen och gifte sig med riddaren och riksrådet Erik Turesson Bielke. Herrsäter gick sedan i arv i släkten Bielke. Men år 1605 drogs Herrsäter in till kronan och förlänades två år senare till ståthållaren Erik Jöransson Ulfsparre.

Ny huvudbyggnad efter reviderad plan

Herrsäter majorsboställe. Huvudbyggnaden från 1820.Herrsäter majorsboställe. Huvudbyggnaden från 1820.

Egendomen blev i sin helhet reducerad 1684. Herrsäter indelades som majorsboställe vid andra livgrenadjärsregementet. En ny huvudbyggnad uppfördes omkring år 1820 efter Anders Petter Bomans reviderade normalritningar för översteboställen. I Bomans första version för översteboställen var de ritade med två våningar.

Herrsäter byggdes istället i en våning med fyra kamrar på vinden. Jämför exempelvis detta med Frövi översteboställe som är byggt enligt den oreviderade normalritningen. Från 1833 disponerades Herrsäter som 1:e majorsboställe.

Byggnader från olika tid

Rundlogen och ladugården på Herrsäter.Rundlogen och ladugården på Herrsäter.

Ekonomibyggnaderna uppfördes under 1900-talet med undantag för ladugården som är från 1874. Den karaktäristiska rundlogen på ladugårdens ena gavel har tillkommit senare, 1911. Flygelbyggnaden bör ha uppförts under 1700-talet men har genomgått stora ombyggnader sedan dess.

På Herrsäter finns en rundloge.På Herrsäter finns en rundloge.I huvudbyggnaden finns stor del av den äldre fasta inredningen kvar i behåll - ursprungliga kakelugnar, dörr- och fönstersnickerier mm. Herrsäter är idag en arrendegård med inriktning på mjölkproduktion.

Herrsäter är ett statligt byggnadsminne från 1993.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Herrsätter

597 93 Åtvidaberg
58.29129, 15.97315 8

Fakta

Byggår:
Huvudbyggnad 1820, flygelbyggnad 1700-talet

Markfördelning

Herrsäter majorboställe består av totalt 423 hektar, varav:

249 hektar skogsmark
59 hektar åkermark
38 hektar betesmark
77 hektar övrig mark