• Brunneby kyrka och mangård. Fotograf: SFV

  Brunneby kyrka och mangård.

 • Gårdsplanen, Brunneby kyrka och gård. Fotograf: SFV

  Gårdsplanen, Brunneby kyrka och gård.

 • Brunneby kyrka. Fotograf: SFV

  Brunneby kyrka.

 • Fasaden, Brunneby kyrka. Fotograf: SFV

  Fasaden, Brunneby kyrka.

 • Taket, Brunneby kyrka. Fotograf: SFV

  Taket, Brunneby kyrka.

Brunneby kyrka

Brunneby kyrka uppfördes sannolikt under andra hälften av 1200-talet. Kyrkan ligger i Brunneby socken, i Motala kommun, Östergötland. Kyrkan ingår i Linköpings stift och byggnaden förvaltas sedan januari 2015 av Statens fastighetsverk (SFV).

Brunneby kyrka uppfördes troligen i slutet av 1200-talet som gårdskyrka till Brunneby och användes då som privat kapell. Kyrkan är uppförd i kalksten. Den nuvarande utformningen med rektangulärt långhus och jämnbrett rakavslutat kor härrör från en ombyggnad på 1400-talet. Kyrkans mycket speciella takryttare tillkom 1747 av byggmästaren Gabriel Bragner i Linköping.

Brunneby kyrka såldes till gården

År 1828 uppfördes en ny gemensam kyrka för Brunneby och Klockrike församlingar och Brunneby kyrka såldes till gårdens ägare. Därefter användes kyrkan som magasin fram till 1970-talet då den åter sattes i stånd som gudstjänstlokal under ledning av ingenjör Ture Jangvik i Linköping. Kyrkan ligger på Brunneby gårds gårdsplan och gården som ursprungligen byggdes på 1700-talet gränsar i öster till Göta kanal. Sydväst om kyrkan finns en klockstapel i trä med spåntäckt huv.

En kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö

Brunneby kyrka har bevarat sin karaktär som gårdskyrka och utgör tillsammans med de välbevarade mangårdsbyggnaderna och den omgivande parken en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö. Kyrkans medeltida murverk, gravhällarna och fragmenten av kalkmålningar utgör värdefulla historiska dokument. Spåren efter byggnadens funktion som magasin är också intressant ur ett samhällshistoriskt perspektiv.

Kyrkan ägs idag av staten. Ägaren till Brunneby gård ansvarar för verksamheten. Brunneby kyrka är en av de fastigheter som Statens fastighetsverk övertog förvaltningen av från Riksantikvarieämbetet i januari 2015.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Brunneby Kyrka

590 28 Borensberg
58.540556, 15.326389

Fakta

Byggår:
1200-tal, 1400-tal, 1691, 1700-tal, 1800-tal och ett antal renoveringar under årens lopp.