• Mangårdsbyggnad.

  Mangårdsbyggnad.

 • Allé mot kungsgården

  Allé mot kungsgården

 • Nytt kostall för ekologisk köttproduktion 2015

  Nytt kostall för ekologisk köttproduktion 2015

 • Klosterruinen ligger i direkt anslutning till kungsgården. Den gamla ladugården skymtar i bakgrunden.

  Klosterruinen ligger i direkt anslutning till kungsgården. Den gamla ladugården skymtar i bakgrunden.

 • Ekologisk äggproduktion - här finns 18 000 hönor.

  Ekologisk äggproduktion - här finns 18 000 hönor.

 • Några hundra meter från Alvastra kungsgård ligger ruinen efter kung Sverkers och drottning Ulvhilds kyrka

  Några hundra meter från Alvastra kungsgård ligger ruinen efter kung Sverkers och drottning Ulvhilds kyrka

 • Stall med vällingklocka på taket. Klockan klämtade då det var dags för vila och arbete.

  Stall med vällingklocka på taket. Klockan klämtade då det var dags för vila och arbete.

Alvastra kungsgård

Alvastra ligger vid foten av Omberg. Här betar djuren med utsikt över Vättern, här kan du vandra längs kulturstigen och besöka Alvastra klosterruin som ligger precis i närheten.

Denna sida finns också teckentolkad.

Gårdens djur betar med utsikt över Vättern.Gårdens djur betar med utsikt över Vättern.Alvastra kungsgård drivs i dag av en arrendator med inriktning på spannmålsodling och nötköttsproduktion. År 2004 köptes granngården Näfstad in för att tillföra ytterligare åkermark till egendomen. Den stora pampiga mangårdsbyggnaden lät byggmästare Janne Lundin från Linköping uppföra 1904-05.

Byggnaden är tidstypiskt byggd i jugend och nationalromantik med slätputsad fasad och brutet tak med takkupor. Stallet och ladugården uppfördes i slutet av 1800-talet och har detaljer av kalksten som troligtvis har hämtats från Alvastra kloster.

Kulturstig i storslagen natur

Naturen runt Alvastra är storslagen. Norr om kungsgården ligger Omberg som i dag är ekopark. År 1605 utsågs Omberg till kunglig jaktpark. Den hägnades in för att hålla kron- och dovhjortar men var dyr i drift och lades ned 1805. Längs den slingrande Ålebäcken går en 2 km lång kulturstig förbi sevärdheter som har anknytning till kung Sverker på 1100-talet.

Förutom vacker natur och betande boskap kan man se kvarnlämningar, en kryptkyrka och lämningar från klostrets tidiga verksamhet. Här finns också Sverkerstenen - en minnessten på den plats där kung Sverker sägs ha blivit mördad. Stigen leder förbi författarinnan Ellen Keys bostad Strand.

Östergötlands livgrenadjärer

År 1651 förlänades Alvastra kungsgård till Mathias Palbitzki som arbetade som diplomat åt drottning Kristina. Trettio år senare tog Karl XI tillbaka de gods som adeln fått i förläning. Alvastra kungsgård kom då att bli militärt boställe under Livgrenadjärregementet i Östergötland. Alvastras tid som översteboställe var förbi 1875 då ett tjugotal olika befäl bott i gården. Sedan dess har gården brukats av arrendatorer.

Alvastra kungsgård förvaltas av Statens fastighetsverk.

Läs om Alvastra Kloster här

Läs mer

Mördarens spår, tidskriften Kulturvärden 2005:4" (PDF-dokument, 640 kB)

Om Alvastra kungsgård på andra webbplatser

Ekopark Omberg (Sveaskogs webbplats)

Naturum Omberg (Länsstyrelsen i Östergötlands webbplats)

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Alvastra Kungsgård

599 93 Ödeshög
58.29591, 14.65610

Fakta

Byggår:
1904-05
Arkitekt:
Byggmästare Janne Lundin
Hyresgäst:

Markfördelning

Alvastra kungsgård består av totalt 296 hektar, varav:

270 hektar åkermark
25 hektar betesmark
1 hektar övrig mark