• Luleå residens i vinterskrud. Fotograf: Sfv

    Luleå residens i vinterskrud.

Residenset i Luleå

Landshövdingsresidenset i Luleå är det enda i landet som är byggt i trä. Det är ett undantag från regeln att kronans (statens) viktigare byggnader skulle uppföras i sten.

Norra gaveln. Takfoten är mycket rikt utformad med konsoler med skurna dekorationer.Norra gaveln. Takfoten är mycket rikt utformad med konsoler med skurna dekorationer.Ett träslott på Nordkalotten

Skälet till detta var dels att man var tveksam till om ett murat hus skulle vara tjänligt som bostad i det nordliga hårda klimatet, dels att man var osäker på om det gick att uppbringa tillräckligt många murare i denna del av världen, där trä var det förhärskande byggnadsmaterialet.

Residenset byggdes 1852 efter ritningar av arkitekt Ludvig Hawerman. Huset är uppfört i två våningar och är byggt i liggande timmer. Fasaderna är klädda med locklistpanel och dekorerade med snickeridetaljer som är tillverkade på platsen.

Huvudbyggnaden flankeras av två flyglar. I den södra fanns ursprungligen länsstyrelsens förvaltningslokaler medan den norra var uthus och drängbostad. Södra flygeln är fortfarande kontor, medan den norra huvudsakligen innehåller rekreationslokaler.

Exteriören förändras på 1900-talet

En ombyggnad 1922 efter ritningar av dåvarande länsarkitekten Olof Lundgren resulterade främst i en förändring av exteriören. För att entréhallen och övre hallens sällskapsrum skulle få plats ersattes en stor inglasad veranda som byggts på 1890-talet med en utspringande tillbyggnad. Parkfasaden fick samtidigt en balkong, senare har också en terrass tillkommit. Byggnaden är statligt byggnadsminne sedan 1935.

Tyger och tapeter med djärva färgskalor

Under slutet av 1900-talet renoverades och omgestaltades representationsrummen. Resultatet, med djärva färgskalor i tyger och tapeter, har blivit något annat än de traditionella residensinredningarna som ofta har präglats av konvention och försiktighet.

Bottenvåningen utgörs av landshövdingens privatbostad, kök, kapprum, ekonomiutrymmen och entréhall. Den övre våningen utgör representationsvåningen och vindsplanet utgörs av residensets gästvåning med fyra gästrum, däribland kungaparets, och ett sällskapsrum/bibliotek.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Residensgatan 21

Luleå
65.58244, 22.13415

Fakta

Byggår:
1852
Arkitekt:
Ludvig Hawerman
Hyresgäst: