• Älven och stränderna i Ekopark Piteälven.

  Älven och stränderna i Ekopark Piteälven.

 • Fiske i Ekopark Piteälven

  Fiske i Ekopark Piteälven

 • Flottlämningar i Ekopark Piteälven

  Flottlämningar i Ekopark Piteälven

 • Nipor i Ekopark Piteälven

  Nipor i Ekopark Piteälven

 • Trollforsen i Ekopark Piteälven

  Trollforsen i Ekopark Piteälven

Ekopark Piteälven

Välkommen till Ekopark Piteälven, en brusande ekopark.

Piteälven är en av våra nationalälvar, som i stort sett oreglerad lever sitt eget vilda liv. Den är sin egna trädgårdsmästare som gödslar och vattnar sina stränder. Det är Sveriges längsta ekopark som börjar fyra mil norr om Älvsbyn, i Norrbotten, och fortsätter drygt 8 mil längs älven.

Här finns lugna vatten, vilda forsar, uttrar, renar, öring, gäddor, fiskare, paddlare och bompmurklor. Här finns också flodpärlmusslan, det djur som blir allra äldst i Sverige.

Fornlämningar och nyare kulturminnen

Ända sedan islandsisen drog sig tillbaka har folk följt Piteälven. Idag ger spår av härdar, kokgropar och fångsgropsystem en bild av deras historia och liv längs älven. Ett annat kulturminne, något nyare, är de lämningar från flottningsarbetet som pågick från 1800-talet till ända inpå 1980-talets början

Ekopark för biologisk mångfald

Ekoparkerna utgör en del av Sveaskogs och Statens fastighetsverk stora naturvårdssatsning som ett led i att värna om den biologiska mångfalden i Sveriges skogar. I en ekopark styr de ekologiska värdena över de ekonomiska. Minst hälften av skogsmarken i varje ekopark kommer att användas för naturvård. Statens fastighetsverk och Sveaskog förvaltar de marker som utgör Ekopark Piteälven. Sveaskog har beslutat om 36 ekoparker runt om i landet.