• Fotograf: Patrik Edström

Ölands norra udde

Ölands norra udde är ett populärt besöksmål och sedan några år finns det möjlighet att gå upp i den 32 meter höga fyren Långe Erik.

Enkel standard med mäktig omgivning

Till höger ligger fyrmästarbostaden, i mitten syns fyrvaktarbostaden och till vänster ekonomibyggnader. Foto: Patrik Edström.

Statens fastighetsverk övertog ägandet av ön Stora grundet 1998 efter Assi Domän. På ön finns bl a en fyrmästarbostad och en fyrvaktarbostad med tre lägenheter. De senare är bebodda året runt. Bostäderna har en enkel standard men erbjuder samtidigt ett boende utöver det vanliga.

Erik i norr och Jan i söder

Ölands norra udde, Stora grundet med fyren Långe Erik. Foto:Patrik Edström.

I ett förslag från slutet av 1600-talet fanns det önskemål om en fyr på Ölands norra udde. Det skulle dröja ända till 1844 innan planerna realiserades. Då beviljade Kungl. Maj:t medel för att anlägga en ny fyrplats där ett 27 meter högt, runt, vitputsat torn av kalksten uppfördes.

Fyren Långe Erik uppfördes 1845 och är sedan 1935 statligt byggnadsminne. Långe Erik och mistmaskinhuset ägs av Sjöfartsverket. På södra Öland finns fyren Långe Jan.

Fyrvaktarbostaden har byggts om och till i perioder. Foto: SFV.Viktiga årtal för ön och de bofasta

  • 1845 stod fyren Långe Erik färdig
  • 1866 byttes rovoljelampan i fyren ut mot fotogenlampa
  • 1899 byggdes torntoppen om för en ny linsapparat med luxljus
  • 1910 byggdes ett nytt bostadshus och ett uthus till fyrmästaren. Samtidigt om- och tillbyggdes det gamla bostadshuset
  • 1946 anslöts fyrplatsen och bostäderna till det allmänna elnätet
  • 1965 moderniserades bostadshusen och värme, vatten och avloppsledningar installerades. Ön fick landförbindelse
  • 1976 automatiserades fyren

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Ölands norra udde

387 75 BYXELKROK
57.36721, 17.09725

Fakta

Byggår:
1845
Hyresgäst: