• Fotograf: Pål-Nils Nilsson/RAÄ
  • Fotograf: Bengt A Lundberg/RAÄ

Gettlinge gravfält

Gettlinge gravfält är en nästan två kilometer lång fornlämning i södra Möckleby socken på södra Öland. Gravfältet är ett av Ölands största och användes i mer än två tusen år. Här kan vi se gravskick från bronsålder till början av kristen tid.

30 m lång skeppssättning

På detta gravfält som liger med vacker utsikt längs väg 136 fanns ursprungligen cirka 250 gravar, idag återstår drygt 200. Trots att många gravar är plundrade har arkeologer gjort många fynd här. På fältets norra del finns lämningar av stor variation. Två stora kalkstenshällar, en 30 meter lång skeppssättning, som består av 23 resta granitblock och två domarringar.

Omskrivet men inte så utforskat

Platsen har varit känd i många hundra år. 1634 nämns platsen i historikern Johannes Haquini Rhezelius "Monumenta runica in Ölandia". Carl von Linné lär ha undersökt platsen 1741 och landskapsskildraren Abraham Ahlqvist skrev om Gettlinge 1825. Området är annars mycket litet undersökt.

Gettlinge gravfält är en av de fastigheter som Statens fastighetsverk tog över från Riksantikvarieämbetet den första januari 2015.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Klinta 112

380 65 DEGERHAMN
56.385782, 16.434946

Fakta

Byggår:
troligen yngre järnålder
Arkitekt:
-