• Fotograf: Bert Leandersson
 • Fotograf: Bert Leandersson
  Fotograf: Bert Leandersson
  Fotograf: Bert Leandersson
  Fotograf: Bert Leandersson
 • Fotograf: Bert Leandersson
 • Fotograf: Bert Leandersson
  Fotograf: Bert Leandersson
  Fotograf: Bert Leandersson

Kungsladorna på Visingsö

På 1680-talet genomförde Karl XI reduktionen, kronan återtog många av adelns gods och gjorde om dem till arrendegårdar eller boställen för militärer. Visingsö gjordes om till en kungsgård som disponerades av Jönköpings landshövdingar.

Korsvirkesladan kallas Östra ryssladan efter en sägen om att ryska krigsfångar har byggt den.Korsvirkesladan kallas Östra ryssladan efter en sägen om att ryska krigsfångar har byggt den.På kungsgården finns kungsgårdsladorna eller ryssladorna som de också kallas. Det var från början fyra längor som bildade en kringbyggd gård, två av längorna finns kvar i dag. Båda är byggda i korsvirkesteknik och har tegeltak. Norra längan från 1729 användes ursprungligen som oxhus, några år senare byggdes den östra längan som stall och foderlada.

Kungsladorna blev statligt byggnadsminne 1935.

Läs mer

Besök Ekskogen på Visingsö

Vandra genom Sveriges största sammanhängande ekskog, planterad år 1831 tänkt för flottans båtbygge. Numer görs båtar av pansarplåt och kolfiber, så skogen står vackert kvar på ön.

Färjeturer

Ekskogen och Visingsö, tidskriften Kulturvärden 2007:2  (PDF-dokument, 572 kB)

Visingsö - Vätterns egen pärla, tidskriften Kulturvärden 1994:3  (PDF-dokument, 1,2 MB)

Ädelt virke till ädla drycker, tidskriften Kulturvärden 2009:4  (PDF-dokument, 567 kB)

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Kungsgården

560 34 Visingsö
58.041914, 14.341965 10

Fakta

Hyresgäst:

Markfördelning

Visingsborgs kungsgård består av totalt 553 hektar, varav:

483 hektar skogsmark
30 hektar åkermark
2 hektar betesmark
38 hektar övrig mark