• Varbergs fästning

Varbergs fästning

Greve Jacob Nielsen började 1287 bygga ett fäste på Vardberget i Halland i dåvarande Danmark. De norra och södra slottslängorna byggdes liksom en förbindelsemur mellan dem. Anläggningen byggdes ut till ett slott under 1300-talet då den svensk-norske kungen Magnus Eriksson ibland vistades här. Den danske kungen Christian IV har också bott på slottet.

Under 1500-talet belägrades borgen flera gånger och mycket av det ursprungliga förstördes. Borgen var omväxlande i danska och svenska händer. 1536 besköts den till exempel av danskarna mot tyska inkräktare och 1563 av svenskarna. Bastionsgördeln runt borgen uppfördes under slutet av 1500-talet och i början av 1600-talet, borgen blev en riktig fästning. För ritningarna stod den danske fortifikationsingenjören Hans van Steenwinckel. Dessa yttre försvarsverk förstärktes under 1630- och 40-talen och fästningen fick då i stort sett sitt nuvarande utseende.

Varbergs fästning under århundradena

1645 blev fästningen svensk. Under 1700-talet upprustades fästningen vid vissa tillfällen men förföll under 1800-talet. 1822 avfördes fästningen från rikets fasta försvar. Några år senare fick byggnadsföretag i Varberg hämta sten från yttermurarna.

Hallands kulturhistoriska museum

Fästningen användes som fängelse från 1848-1880. I mitten av 1800-talet byggdes ett kronohäkte som användes fram till 1930. Omkring 1920-30 restaurerades fästningen och borgens fasader putsades om. De flesta skalmurar är från den här tiden. Sedan 1950-talet har borgen renoverats både in- och utvändigt.

I dag finns Hallands Kulturhistoriska museum med sina samlingar i borgen. SFV totalrenoverade museet 2013-14 och inredningen bjuder på ljusa och tillgänglighetsanpassade lokaler. Museet anordnar kontinuerligt guidade visningar av fästningen.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Fästningen

432 44 Varberg
57.10564, 12.23988 10

Fakta

Byggår:
ca 1287-1300
Hyresgäster: